Are aloittaa CO2-jäähdytysjärjestelmien myynnin Suomessa – Suomen ympäristöystävällisin kauppakeskus avataan Ã?käslompolossa

Are Oy on tehnyt sopimuksen ruotsalaisen Green & Cool -yhtiön kanssa edistyksellisen CO2-jäähdytysjärjestelmän myynnistä Suomessa. Ensimmäinen päästötöntä kylmätekniikkaa hyödyntävä myymäläkokonaisuus avataan �?käslompoloon 23.8.2008.
Suomen johtaviin talotekniikka-alan yrityksiin lukeutuva Are on allekirjoittanut Green & Cool -yhtiön kanssa kylmätekniikan myyntiä ja markkinointia koskevan yhteistyösopimuksen. Green & Cool -yhtiö valmistaa kylmätekniikkaa, jossa kylmä- ja pakastelaitteet jäähtyvät talteen otetun hiilidioksidin avulla.
Kauppakeskus Jounin kauppa �?käslompolossa hyödyntää Aren lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja. Kaikkiin kauppakeskuksen kylmä- ja pakastelaitteisiin kylmä tuotetaan Green & Coolin tekniikalla, joka käyttää kylmäaineena CO2:ta.
�?�Tämä on ensimmäinen Suomeen rakennettava täysin hiilidioksidilla toimiva kaupan kylmäjärjestelmä. Uskomme siihen, että ympäristöasioiden merkitys nousee tulevaisuudessa yhä tärkeämpään asemaan myös rakentamisessa. Jounin kauppaan asentamamme kylmäjärjestelmä on merkittävä askel kohti tulevaisuutta ja entistä ekologisempaa rakentamista�?�, kertoo Are Oy:n liiketoimintajohtaja Seppo Korhonen.

Kylmäaineena hyödynnettävä hiilidioksidi on 15-20 prosenttia energiatehokkaampi kuin perinteiset kylmäaineet. Jounin kaupan kauppakeskuksen kylmäaine ei sisällä lainkaan ympäristölle vaarallisia kasvihuonekaasuja, toisin kuin perinteiset kylmäaineet.

Uusiutuvaa energiaa kauppakeskuksiin

Aren kehittämässä taloteknisessä kokonaisjärjestelmässä yhdistyvät uusiutuvat energianlähteet ja kaupan kylmäjärjestelmä. Lämmitys- ja jäähdytysenergia otetaan maasta, ilmasta ja kaupan kylmälaitteiden lauhdelämmöstä.
Lisäksi järjestelmä säästää merkittävästi energiakustannuksia. Sen avulla voidaan alentaa kauppa- ja liikekeskusten energiankulutusta, parantaa sisätilojen ilmanlaatua, lisätä uusiutuvien energianlähteiden käyttöä ja vähentää ympäristökuormitusta. Järjestelmän tavoitteena on vähentää ilmastonmuutokseen vaikuttavia päästöjä. Investointi ei ole merkittävästi perinteisiä ratkaisuja kalliimpi. Aren järjestelmä soveltuu parhaiten kauppojen ja liikekeskusten rakentamiseen.

Lue lisää

Katso kaikki