ARA vauhdittaa vuokra-asuntojen rakentamista

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen mukaan rakennusalan suhdannetilanteen muuttuminen mahdollistaa uusien vuokra-asuntojen rakentamisen voimakkaan lisäämisen.
ARAssa arvioidaan, että rakennusliikkeet olivat varautuneet huomattavasti suurempiin omistusasuntojen tuotantomääriin lähivuosina ja suuri osa näistä jo osin valmistelluista hankkeista soveltuu hyvin valtion tukemaan ARA-vuokra-asuntotuotantoon.
ARAn ylijohtaja Hannu Rossilahti pitää mahdollisena, että vuokra- ja
asumisoikeusasuntotuotanto voisi kaksinkertaistua tämän vuoden noin
4 000 asunnosta 8 000 aloitettuun asuntoon. Tämä edellyttää kuitenkin myös muiden kuin kunnallisten vuokrataloyhtiöiden mukaan tuloa vuokra-asuntorakentamiseen nykyistä laajemmin.
ARA hyväksyy hankkeet valtion tuen piiriin ja pyrkii edesauttamaan, että
mahdollisimman paljon uusia vuokratalokohteita saadaan käynnistettyä.
Uusien kohteiden saamiseksi vuokra-asuntotuotantoon ARA voi hyväksyä myös niin sanottuna neuvottelu-urakkana ilman kilpailumenettelyä rakennusliikkeiden tonteille toteutettavat hankkeet. Rossilahden mukaan hankekäsittelyssä toimitaan muutenkin joustavasti.

Lue lisää

Katso kaikki