Apuraha rakennetun ympäristön innovaatioille

Teknologiasta tuotteiksi -säätiön apuraha on haettavissa rakennetun ympäristön innovaatioille.

Teknologiasta tuotteiksi -säätiön apuraha on haettavissa rakennetun ympäristön innovaatioille.

Teknologiasta tuotteiksi -säätiön vuotuinen apuraha on haettavissa syyskuun loppuun asti. 20 000 euron apuraha on kiinteistö- ja rakentamisalan suurin.

Säätiö tukee toiminnallaan suomalaista osaamista, tuotekehitystä ja kansainvälistymistä kiinteistö- ja rakentamisalalla. Apuraha myönnetään terveellistä, kestävää ja tuottavaa rakennettua ympäristöä edistävälle tuotteelle, palvelulle tai hankkeelle, joka hyödyntää uutta teknologiaa ja osaamista, ja jolla on kansainvälistä potentiaalia sisäympäristöalalla.

Vuonna 2021 palkitsemisperusteissa painottuvat seuraavat alueet: kestävä kehitys ja vastuullisuus, kiertotalous ja digitaalisuus. Mukana palkittavien yritysten valinnassa ovat Talotekninen teollisuus ja kauppa ry, Rakennusteollisuus RT ry ja RAKLI ry.

Säätiö voi palkita apurahalla yritysten ohella yhteisöjä tai yksityishenkilöitä. Erityisasemassa arvioinnissa palkinnon saajiksi ovat pk-yritykset.

Lopullisen päätöksen apurahasta tekee säätiön hallitus. Palkinto luovutetaan Kiinteistöalan vuosiseminaarissa Tampereella 11.11.2021.

Aiempien vuosien palkinnonsaajista kerrotaan säätiön verkkosivuilla osoitteessa http://teknologiastatuotteiksi.fi/myonnetyt-tunnustuspalkinnot/.

Apurahahakemuksen voi tehdä 18.5. – 30.9.2021 välisenä aikana osoitteessa https://hakemus.teknologiastatuotteiksi.fi/

Teknologiasta Tuotteiksi –säätiö

Vuonna 1994 perustetun säätiön toiminta-ajatus on edistää terveellisiä, kestäviä ja tuottavia sisäympäristöjä tukemalla kiinteistö- ja rakennusalan innovaatioiden tuotteistamista. Säätiön hallituksessa on edustus seuraavista organisaatioista: Business Finland, Finnvera, Työ- ja elinkeinoministeriö, Keksintösäätiö, SITRA, Ympäristöministeriö, Iitin kunta ja Halton Oy. Lisätietoa: www.teknologiastatuotteiksi.fi

Lue lisää

Katso kaikki