Älyverkkotyöryhmä helpottaisi päästöttömän sähkön tuotantoa

Älyverkkotyöryhmän ehdotusten tavoitteena asiakaskeskeinen ja joustava sähköjärjestelmä, sekä energiayhteisöt mahdollistava lainsäädäntö.

Älyverkkotyöryhmän ehdotusten tavoitteena asiakaskeskeinen ja joustava sähköjärjestelmä sekä energiayhteisöt mahdollistava lainsäädäntö.

Lisää toimintamahdollisuuksia erilaisille energiayhteisöille, kuten taloyhtiöille sähkön hajautettuun tuotantoon. Sähkövarastojen omistaminen ja käyttö kilpailluksi liiketoiminnaksi. Asiakkaille mahdollisuus vaikuttaa sähkönsiirtomaksuun. Nykyinen verkkoyhtiöiden jäykkä kulutusjousto kilpailluksi toiminnaksi.

Muun muassa nämä ehdotukset sisältyvät TEM:n älyverkkotyöryhmän loppuraporttiin. Raportti luovutettiin 24.10.2018 asunto-, energia ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle Säätytalolla Helsingissä.

Ilmastohaasteisiin vastattaessa vaihtelevan uusiutuvan sähköntuotannon määrä tulee kasvamaan merkittävästi samalla, kun fossiilista säädettävää sähköntuotantoa poistuu markkinoilta. Sähkön tuotantorakenteen muutos eli energiamurros koettelee sähköjärjestelmää monin tavoin. Tätä haastetta ratkomaan työ- ja elinkeinoministeriö asetti älyverkkotyöryhmän syksyllä 2016.

”Lisäämällä kilpailua markkinoilla ja asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia sähkölaskuunsa varmistamme, että tulevaisuuden sähköjärjestelmämme on paitsi ilmastoystävällinen myös toimitusvarma ja kustannustehokas”, toteaa työryhmän puheenjohtaja Tatu Pahkala työ- ja elinkeinoministeriöstä.

”Raotimme sähkömarkkinoiden konepeltiä, ja ehdotimme muutoksi konepellin alle”. Pahkalai heittää.

Pahkala muistutti myös juuri ilmestyneestä Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportista, joka aiheutti kuohuntaa. Sen mukaan tehdyt ja suunnitellut toimet eivät ole olleet riittäviä estämään peruuttamattomia muutoksia ilmastossamme.

Toisaalta paljon on jo nähtykin uutta aurinko- ja tuulivoimaa sähköntuotannossa. Ja trendi jatkuu, sillä päätöttömäksi luokiteltu ydinvoima on joustamatonta, minkä vuoksi tarvitaan toisenlaista tuotantorakennetta sekä joustavuutta markkinoille.

Ministeri Tiilikainen puolestaan huomautti, että vasta edellisenä päivänä IEA suitsutti Suomea edistyksellisistä sähkömarkkinoista. ”Saimme myös suosituksia tulevaisuudelle, mutta ilmastonmuutos ei ole vain energiasektorin murhe. Siihen kytkeytyy myös lämmitys ja liikenne.”

”Säästä riippuva uusiutuva sähköntuotanto on päästötöntä, mutta se vaatii tuekseen joustavuutta niitä hetkiä varten, kun tuuli- ja aurinkovoimaa ei ole saatavilla tai sitä on liikaa. Keskeistä on lisätä joustavuutta ja älyä sähköjärjestelmään ja mahdollistaa myös asiakkaiden mahdollisuudet osallistua markkinoille kulutusvalinnoin sekä tarjoamalla markkinoille omaa tuotanto- ja varastointipotentiaalia”, toteaa ministeri Tiilikainen.

Älyverkkotyöryhmän tehtävänä oli muodostaa näkemys tulevaisuuden älykkään sähköjärjestelmän mahdollisuuksista asiakkaille ja yhteiskunnalle, sekä tehdä konkreettisia ehdotuksia, joilla edistetään asiakkaiden osallistumismahdollisuuksia sähkömarkkinoille ja parannetaan sähkön toimitusvarmuutta. Työryhmän toimikausi oli kaksivuotinen. Työryhmään oli kutsuttu laajasti edustajia viranomaisista, etujärjestöistä ja tutkimusmaailmasta.

Loppuraportissaan työryhmä esittää toimia, joilla selkeytetään sähkömarkkinaroolit ja –pelisäännöt, mahdollistetaan markkinaehtoiset kannusteet, luodaan riittävät tekniset edellytykset kulutusjoustolle ja lisätään toimialarajat ylittävää yhteistyötä joustavuuden edistämiseksi. Raportissa tehdään ehdotuksia 11 eri teemaan liittyen.

”Työryhmän ehdotukset tuovat selvästi lisää vaihtoehtoja asiakkaille hallita sähkönkäyttöään ja lisätä itse tuottamansa energian osuutta. Samalla työssä kiinnitetään huomiota yleisesti markkinoiden kehittämiseen ja joustavuuden lisäämiseen. Pidän ehdotuksia erittäin kannatettavina”, Tiilikainen jatkaa.

Älyverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset

 

Lue lisää

Katso kaikki