Älykäs taloautomaatio säästää energiaa ja helpottaa arkea

Taloautomaatiolla voidaan parantaa rakennuksen energiatehokkuutta, turvallisuutta ja sisäilman laatua sekä lisätä asukkaiden arjen sujuvuutta.

Monia automaatioratkaisuja on mahdollista ottaa käyttöön milloin vain, kunhan käytössä on tarvittava tiedonsiirtoratkaisu. Automaatio on kehittynyt viime vuosina merkittävästi.

”Automaatioon voidaan kytkeä monia teknisiä järjestelmiä ja toimintoja, niin kiinteistöissä kuin yksittäisissä huoneistoissa. Järjestelmiä voidaan ohjata automaatioon yhdistettyjen mittaustietojen avulla”, sanoo asiantuntija Elina Leskinen Motivasta.

”Automaation hyödyntäminen kannattaa harkita ainakin isojen remonttien yhteydessä, jolloin valitaan laitteet vuosikymmeniksi eteenpäin.”

Leskisen vetämässä hankkeessa on koottu taloyhtiöille tietoa taloautomaatiosta ja ohjeet automaation hankintaan.

Automaatiojärjestelmällä voidaan seurata, valvoa ja optimoida rakennuksen toimintaa siten, että halutut sisäolosuhteet ja toiminnallisuudet saavutetaan ilman käyttäjien päivittäistä puuttumista järjestelmän säätöihin.

Kun esimerkiksi lämmityksen ja ilmanvaihdon tarpeeton käyttö jää pois, energiaa säästyy. Energiansäästön lisäksi automaatiolla voidaan lisätä viihtyisyyttä, helpottaa asukkaan arkea ja konkreettisesti myös säästää aikaa.

Huolellinen suunnittelu ja ammattiapu keskeistä

Automaation hankinta lähtee tarveharkinnasta ja huolellisesta suunnittelusta. Minkälaisia ominaisuuksia rakennukselta halutaan? Tavoitteet ja tarpeet sekä järjestelmältä halutut toiminnot on syytä kuvata tarkasti ja täsmentää myöhemmin yhdessä suunnittelijan kanssa.

Kannattaa suosia suunnitelmia, jotka ovat toteutetavissa useamman eri toimittajan laitteistoilla. Järjestelmätoimittajille lähetettäviin tarjouspyyntöihin on laitettava mukaan kaikki tarvittavat dokumentit.

”Erityisen tärkeää on selvittää eri järjestelmien yhteensopivuus, takuuehdot, tietoturva sekä huolto- ja ylläpitopalvelut. Kannattaa myös varmistaa, ettei järjestelmissä ole turhia päällekkäisyyksiä”, Leskinen korostaa.

Tarjouksia on hyvä vertailla yhdessä suunnittelijoiden kanssa ennen ratkaisun tekemistä.

Automaation rooli korostuu jo lähitulevaisuudessa

”Taloautomaatio yleistyy ja sen merkitys kasvaa, kun rakennusten sähköistyminen etenee. On tärkeä tehdä yhteistyötä ja ratkoa alan toimijoiden kanssa yhdessä kasvun ja nopean kehityksen mahdollisesti tuomia ongelmakohtia ”, sanoo rakennusneuvos Pekka Kalliomäki ympäristöministeriöstä.

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutos julkaistiin kesällä 2018. Aikaisemmassa direktiivin tekstissä ei ollut suoria viittauksia kiinteistöautomaatiojärjestelmiin, mutta muutoksessa automaation roolia rakennusten energiatehokkuuden edistämisessä korostettiin.

Näistä tärkeimpänä oli vaatimus, että jos rakennuksen lämmitysjärjestelmien, ilmastointijärjestelmien tai yhdistettyjen lämmitys-, ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmien nimellisteho on yli 290 kW, rakennukset varustetaan automaatio- ja ohjausjärjestelmillä vuoteen 2025 mennessä.

Jätä kommentti

*

*