Äly + uusiutuva energia = €

”Sähköntuotannon päästöt käyvät vähiin ennen kuin loppuvat”, kerrottiin Energiateollisuus ry:n tiedotteessa marraskuussa. Sen mukaan syyskuussa ainoastaan kaksi prosenttia sähköstä tuotettiin päästöjä tuottavissa polttolaitoksissa. Vuoden alusta alkaen laskien puhtaan tuotannon osuus on ollut 93,5 prosenttia.

Energiakriisi on vauhdittanut vihreää siirtymää ennennäkemätöntä vauhtia. Uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä on tarjolla ajoittain niin paljon, että sen tuotantoa on pitänyt rajoittaa.

Haastattelin Talotekniikka-lehden, tänään ilmestyneen, joulukuun numeroon Älyratkaisut-teemaan liittyen Aalto-yliopiston Taneli Hölttää. Hän on ollut mukana tutkimusryhmässä, joka on kehittänyt innovaatiota, joka automatisoi energiavarastojen ja -resurssien toiminnan sekä markkinaostojen ja -myyntien suunnittelun. Kun tuotanto vaihtelee sään mukaan, sähköä pitää saada talteen, esimerkiksi akkuun. Automaattisen älyyn pohjautuva järjestelmä huomioi kiinteistön kulutusprofiilin ja tekee sen mukaan optimointisuunnitelman ja päättää akun käyttäytymisestä; milloin sitä ladataan ja milloin puretaan. Kun sähkö on kallista, akkua puretaan. Sähkölaskussa säästämisen lisäksi tasapainotetaan kantaverkon taajuutta osallistumalla reservimarkkinaan.

Akkuvarastolla varustettuja kiinteistöjä tarvitaan lisää. Kiinteistöjen automaatio- ja energiahallintajärjestelmien pitää pystyä toimimaan yhdessä optimointityökalujen kanssa. Järjestelmien yhteispeli on tärkeää, jotta optimoinnin hyödyt pystytään ottamaan käyttöön. ”Jos jäädään kukin jumittamaan vaan omaan poteroon, edistystä ei tapahdu”, Hölttä muistuttaa. Avoimuus ja yhteistyö ovat avainsanoja, tässäkin asiassa.

Tässä lehdessä kerromme myös rakennusautomaatiosta 40 vuotta sitten. Talotekniikka-lehdessä julkaistiin vuonna 1983 artikkeli otsikolla Rakennusten energiatalouden parantaminen rakennusautomaatiolla. Siihen aikaan uusien rakennusautomaatiosovellusten tyypillisiä piirteitä olivat tekstin mukaan monipuoliset toiminnot, ominaisuuksiin nähden alenevat hinnat, paraneva luotettavuus ja tarkkuus, keskitettyjen järjestelmien yleistyminen, ohjelmoitavuus, pieni koko ja laajennettavuus.

Mukavia lukuhetkiä historian havinan ja tulevaisuuden innovaatioiden parissa!

Näköislehdet

Lue lisää

Katso kaikki