Äly tulee myös kierrätyspisteisiin

Naantalin asuntomessuilla tehokkaaseen jätehuoltoon ja jätteiden helppoon lajitteluun on kiinnitetty huomiota jo aluetta kaavoitettaessa. Keskitetty, alueen yhteinen korttelikeräyspiste ja uusi teknologia avaavat mahdollisuuksia kokonaan uudenlaisiin ratkaisuihin, joilla voidaan tehostaa kotitalouksissa tapahtuvaa kierrätystä.  

Yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostaminen tulevaisuudessa jopa 65 prosenttiin edellyttää aktiivisia toimenpiteitä. Tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää tehdä kierrättämisestä mahdollisimman helppoa arjessa. Naantalin asuntomessuilla kierrätystä on helpotettu alueen yhteisellä korttelikeräyspisteellä.

− Naantalissa asuntomessualueen kaavaan liitettiin yhteinen keskitetty korttelikeräyspiste, jota kaikki uuden alueen kotitaloudet ovat sitoutuneet käyttämään. Keräyspiste on sijoitettu luontevasti alueen kulkureitin varrelle, jolloin biojäte, paperi, metalli, kartonki-, lasi- ja muovipakkaukset sekä polttokelpoinen jäte löytävät helposti niille varattuihin astioihin, kertoo Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) palvelupäällikkö Sanna Rajala tiedotteessa. 

− Kun lähes 50 omakotitalon porteilta jäävät pois omat jäteastiat, säästyy asuinalue myös niiden tyhjennyksistä aiheutuvalta liikenteeltä. Samalla asumisviihtyvyys paranee ja asuinalueen hiilijalanjälki pienenee. 

Keräyspisteen jäteastiat ovat lukittuja ja avautuvat sähköisillä, asuntokohtaisilla avaimilla. Ne mahdollistavat uusien, älykkäämpien toimintojen lisäämisen astioihin. Messualueen keräyspisteessä astioiden täyttymistä seurataan etäyhteyksin, mikä helpottaa tyhjennystarpeiden ennakointia. Paloturvallisuutta parantavat lukitukseen kytketyt sensorit, jotka mittaavat astian lämpötilaa ja varoittavat mahdollisesta tulipalovaarasta.    

− Teknologia ja uudet innovaatiot vievät jätehuoltoa ja kiertotaloutta jatkuvasti eteenpäin. Tulevaisuudessa jäteastia saattaa esimerkiksi punnita asukkaan tuoman jätteen, jolloin asukkaan jätemaksut voidaan sitoa tuotetun jätteen määrään, Rajala sanoo.

Naantalin Luonnonmaalla korttelikeräyspisteelle on sijoitettu myös digitaalinen näyttö. Messujen ajan se antaa messuvieraille kierrätys- ja lajitteluvinkkejä. Messujen päätyttyä se palvelee alueen asukkaita tarjoten kanavan asukasviestinnälle ja myös erilaisille viestinnän kokeiluille. 

− Voimme välittää näytöllä lajitteluohjeiden lisäksi tietoa palveluistamme, mutta myös vain alueen asukkaille kohdistettua tietoa esimerkiksi muuttuvista tyhjennysaikatauluista tai tietoa pisteeseen tuodun jätteen määristä, kertoo Rajala tiedotteessa.

Lue lisää

Katso kaikki