Alueidenkäyttötavoitteet uudistuvat

Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen uudistetuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Tavoitteilla varmistetaan, että valtakunnallisesti merkittävät asiat huomioidaan kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.

Alueidenkäyttötavoitteiden avulla taitetaan yhdyskuntien ja liikenteen päästöjä, turvataan luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristön arvoja sekä parannetaan elinkeinojen uudistumismahdollisuuksia. Niillä myös sopeudutaan ilmastonmuutoksen seurauksiin ja sään ääri-ilmiöihin.

”Tavoitteena on vähähiilinen yhteiskunta, jossa ihminen ja luonto voivat hyvin ja yrityksillä on mahdollisuus uusiutua. Kestävät alueidenkäytön ratkaisut ovat välttämättömiä. Hyvinvointia tuova lähiympäristö, monimuotoinen luonto, kestävä kaupunkirakenne ja järkevät energiaratkaisut lyövät tavoitteissa kättä päälle. Tavoitteet tukevat myös kansainvälisten sitoumusten toteuttamista Suomessa”, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen painottaa.

Tavoitteita nyt aiempaa merkittävästi vähemmän. Uudistetut tavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen:

  • Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
  • Tehokas liikennejärjestelmä
  • Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
  • Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
  • Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Tavoitteita on nyt 17 aiemman 70 sijaan. Päällekkäisyydet erityislainsäädännön kanssa on purettu. Kaikki tavoitteet koskevat koko maata, eikä alueellisia erityistavoitteita enää ole. ”Kunnat saavat lisää liikkumavaraa maankäytössä, kuten hallitusohjelmassa lupasimme” Tiilikainen toteaa.

Valtioneuvoston päätös tulee voimaan 1.4.2018.

Lue myös:

Energiakaavoitus tarkasteluun

Vaikuttavuutta energiapolitiikkaan

Satoja tuhansia sensoreita neliökilometrin alueelle

Päätökset (valtioneuvoston kanslia)

 

Jätä kommentti

*

*