Aloituslupa Matinkylän uimahallin rakennushankkeelle

Kaupunginhallitus myönsi aloitusluvan Matinkylän uimahallin rakennushankkeelle. Uimahalli valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus myönsi aloitusluvan Matinkylän uimahallin rakennushankkeelle. Uimahalli valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Uimahallin rakentaminen voidaan käynnistää ja allekirjoittaa toteuttamisen edellyttämät urakka- ym. tarvittavat sopimukset. Urakkakilpailutuksen mukaan kokonaiskustannukset ovat yhteensä noin 32,5 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle Finnoonkallio II, asemakaavan hyväksymistä Kaitaalla. Suunnittelualue sijaitsee Kaitaantien ja tulevan Finnoonsilta -kadun risteysalueella, tulevan Finnoon metroaseman välittömässä läheisyydessä.

Tavoitteena on kaavoittaa alue asuinkerrostalojen korttelialueeksi, jolla sallitaan myymälä- ja palvelutiloja, sekä asumista palvelevaksi yhteiskäyttöiseksi korttelialueeksi ja näin mahdollistaa tiiviimpää asumista Finnoon tulevan metroaseman läheisyydessä. Kaava täydentää aikaisemmin hyväksyttyä Finnoonkallion asemakaavaa.

Kaupunginhallitus hyväksyi Ylä-Soukka B asemakaavan muutoksen. Asemakaavamuutos muuttaa liiketontin käyttötarkoituksen asuinkerrostalojen korttelialueeksi sekä nostaa rakennusoikeutta 400 kerrosneliömetristä 3 080 kerrosneliömetriin.

Pöydälle jätettiin oikaisuvaatimus tonttipäällikön päätöksestä, joka koskee maankäyttölupaa neljän maalämpökaivon sijoittamiseksi kaupungin maalle Tapiolassa.

Lue lisää

Katso kaikki