�ljylämmittäjät kasvattavat aurinkolämpömarkkinoita

Aurinkolämpömarkkinat kasvoivat Suomessa lähes neljänneksen viime vuonna verrattuna edellisvuoteen, ja alustavan tiedon mukaan kasvusuunta jatkuu myös kuluvana vuonna. Aurinkolämpömarkkinoiden kasvun takana ovat erityisesti öljylämmittäjät, jotka liittävät yhä useammin aurinkolämmön rinnakkaisenergiaksi lämmitysjärjestelmäänsä.
Viime vuonna käyttöön otetuista uusista aurinkolämpöjärjestelmistä 80 prosenttia asennettiin öljylämmityksen yhteyteen. Kaiken kaikkiaan aurinkolämpöjärjestelmiä on käytössä noin 4000 pientalossa.
– Aurinkolämmön liittäminen öljylämmitykseen rinnakkaislämmönlähteeksi onkin tärkeässä osassa, kun halutaan lisätä edelleen uusiutuvan energian käyttöä ja edistää energiansäästöä, sanoo varatoimitusjohtaja Pekka Huttula �?ljy- ja Kaasualan Keskusliitosta.
Aurinkolämmön käytölle on asetettu myös määrälliset tavoitteet valtiovallan ja öljyalan Höylä III -energiatehokkuussopimuksessa. Tavoite on, että vuonna 2016 viidesosassa öljylämmityksen kunnostuksista ja uudisasennuksista aurinkolämpö otetaan rinnakkaislämmönlähteeksi.
Aurinkolämmön ja muun aurinkoenergian käytön kehitystä Suomessa on tutkinut Solpros Ay.

Lue lisää

Katso kaikki