�ljyala kummeksuu öljylämmitykseen liittyviä lausuntoja

�?ljyala kummeksuu hallituksen piiristä esitettyjä lausuntoja siitä, että siirtymiselle öljylämmityksestä puupellettilämmitykseen harkittaisiin tukea. -On hyvä, jos energiansäästöön tähtääviä peruskorjaustukia laajennetaan myös pientaloihin, mutta avustusten on oltava neutraaleja eikä niillä tule suosia jotain tiettyä polttoainevaihtoehtoa, sanoo �?ljy- ja Kaasualan Keskusliiton varatoimitusjohtaja Pekka Huttula.

Huttula korostaa, että öljylämmitysjärjestelmiä on viime vuosina uusittu ripeästi. Asiaa on edistetty erityisesti öljylämmitteisten kiinteistöjen energiansäästöohjelmalla, jonka öljyala on solminut kauppa- ja teollisuusministeriön ja ympäristöministeriön kanssa. Osapuolet ovat tulosten perusteella todenneet, että ohjelma on vaikutuksiltaan ehkä yksi kaikkein tehokkaimmista energiansäästösopimuksista.

Uusimalla ikääntyneet öljylämmityslaitteet saavutetaan talokohtaisesti parhaimmillaan 30 prosentin luokkaa oleva energiansäästö. -�?ljylämmityksen uudistamisessa investointikustannukset ovat selvästi edullisemmat kuin kokonaan uuteen lämmitysjärjestelmään siirtymisessä ja takaisinmaksuaika muodostuu kohtuulliseksi, toteaa Huttula.

�?ljylämmitysjärjestelmän uudistaminen on ajankohtaista noin 80 000 talossa. -Koko maan mittakaavassa öljylämmitysjärjestelmien uudistamisella saavutetaan erittäin merkittävä energiansäästö, paljon suurempi kuin esimerkiksi siirtymisellä pellettilämmitykseen, joka voisi olla realistinen vaihtoehto vain hyvin pienelle osalle öljylämmittäjistä, korostaa Huttula.

Lue lisää

Katso kaikki