�ljy- ja kaasuala: Kaikki nestemäiset biopolttoaineet vapautettava valmisteverosta

Kaikki nestemäiset biopolttoaineet tulisi vapauttaa valmisteverosta samaan tapaan kuin kiinteät ja kaasumaiset biopolttoaineet ovat energiaverotuksen ulkopuolella, esittää �?ljy- ja Kaasualan Keskusliiton toimitusjohtaja Jarmo Nupponen. Hän avasi öljy- ja kaasualan Ympäristöpäivät 2007 -tapahtuman Tampereella 19. syyskuuta. Vain tasapuolisella verokohtelulla voidaan Nupposen mielestä saavuttaa ympäristön kannalta parhaat energiaratkaisut. Hallituksen budjettiesityksessä otettiin tässä asiassa askel oikeaan suuntaan: biopolttoöljylle esitetään vapautusta valmisteverosta ensi vuoden alusta lukien. Vastaava verovapaus tulisi ulottaa koskemaan myös liikenteen biopolttonesteitä.
Panostusta biopolttoaineiden kehittämiseen tulee Nupposen mukaan lisätä ja myös yhteiskunnan tulee osallistua kehitystyön kustannuksiin. Tärkeintä on löytää biopolttoainetuotantoon uusia raaka-ainelähteitä nykyisten saatavuusongelmien ratkaisemiseksi.
Liikenteen biopolttoaineilta tulee edellyttää sitä, että ne vähentävät huomattavasti kasvihuonekaasupäästöjä. Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävä uusiutuvien energioiden edistäminen rakennusten lämmityksessä puolestaan ei saa johtaa muiden päästöjen lisääntymiseen, korostaa Nupponen. Puuperäisten polttoaineiden käytöstä aiheutuvat pienhiukkaspäästöt heikentävät ilmanlaatua etenkin taajama-alueilla.
Nupponen painottaa, että energia- ja ilmastopolitiikan tulee olla pitkäjänteistä, vakaata ja ennakoitavaa ja sen tavoitteiden keskenään ristiriidattomia. Sekä energian tuottajien että kuluttajien tärkeimpänä tavoitteena on oltava energiatehokkuuden parantaminen. Ilmastopolitiikan tavoitteiden ja niiden toteuttamisen tulisi perustua maailmanlaajuiseen tarkasteluun. Päästökauppa on kustannustehokas, mutta vielä kehittämistä vaativa järjestelmä.
Keinoina energiatehokkuuden parantamiseksi Nupponen mainitsee yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon edistämisen, vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset, ajoneuvokannan uudistamisen, rakennusten korjaus- ja energia-avustukset, energiatehokkuusvaatimukset koneille ja laitteille sekä sähkön ja kaukolämmön etämittauksen.
�?ljyalan Höylä-ohjelma, jolla edistetään energiatehokkuutta öljylämmityskiinteistöissä, on ollut yksi tehokkaimmista ellei peräti tehokkain energiansäästöohjelma. Yksinomaan tällä ohjelmalla saatetaan vuoteen 2016 mennessä saavuttaa jopa 17 % EU:n energiapalveludirektiivin Suomelle asettamista säästötavoitteista.
Lisätietoja: �?ljy- ja Kaasualan Keskusliitto, toimitusjohtaja Jarmo Nupponen, puh. 040 503 9466, varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, puh. 040 503 9465

Lue lisää

Katso kaikki