Ajoksen 30 megawatin tuulipuisto on vasta tuulivoimarakentamisen alkusoittoa

Ajoksessa vihittiin käyttöön 25.2.2009 Suomen tähän asti suurin tuulipuisto ja samalla ensimmäinen merituulipuisto. – Tämä varsin vaikuttava kokonaisuus on kuitenkin vasta alkusoittoa sille tuulivoiman rakentamisohjelmalle, johon valtiovalta tähtää seuraavan 10 vuoden aikana, totesi elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen vihkiäisissä. Pohjolan Voima Oy on rakentanut alueelle 10 kolmen megawatin tuulivoimalaitosta.
– Ajoksen tuulipuisto on oiva osoitus suomalaisesta teknologiaosaamisesta tuulialalla. Se toimii varmasti myös erinomaisena referenssinä tuulivoimateknologian viennille. Ajos on merkittävä virstanpylväs maamme tuulivoiman kehityksessä kokonsa, sijaintinsa ja teknologiansa puolesta. Olen vakuuttunut, että näemme jatkossa vastaavia ja huomattavasti suurempiakin hankkeita kohoavan eri puolille Suomen rannikkoa, eikä sisämaakaan näytä olevan poissuljettua aluetta tuoreen Tuuliatlaksen väliraportin tulosten valossa, arvioi Pekkarinen.
– Valtiovalta pyrkii vahvasti edesauttamaan tätä kehitystä. Tavoitteeksi on asetettu tuulivoimakapasiteetin kasvattaminen nykyisestä runsaasta 100 megawatista 2000 megawattiin vuonna 2020. Puhumme siis lisäyksestä, joka merkitsee yli 60 tällaisen Ajoksen tuulipuiston rakentamista kymmenessä vuodessa, hahmotteli Pekkarinen.
– Viime aikojen talouskehitys on nostanut esiin myös keskustelua siitä onko uusiutuvan energian lisäystavoitteet ja muu panostus ilmastonmuutoksen torjuntaan perusteltua juuri nyt. Suomen hallituksen vastaus on selvä: Juuri nyt uusiutuvaan onkin satsattava. Sen lisääminen kohentaa energiaomavaraisuutta, se antaa työtä suomalaisille, se merkitsee puhdasta päästötöntä energiaa. Se myös vauhdittaa merkittävästi alan suomalaista teollisuutta, yritystemme vientimahdollisuuksia ja menestystä maailmalla, listasi Pekkarinen.
– Selvää toki on, ettei uusiutuvan energian lisääminen tapahdu pelkästään markkinaehtoisesti, vaan sen tueksi tarvitaan ohjausta ja mittavaa suoraa taloudellista tukea. Valtion vuoden 2009 budjetissa uusiutuvan energian investointitukiin onkin käytettävissä 95 miljoonaa euroa, mikä on yli kolminkertainen määrä viime vuoteen verrattuna. Tavoitteemme on kannustaa juuri nyt investoijat liikkeelle. Työ- ja elinkeinoministeriössä on parhaillaan käsiteltävänä kokonaisinvestoinneiltaan noin 300 miljoonan euron hankkeet, joista tuulivoima edustaa merkittävää osaa, kertoi Pekkarinen.
– Hallituksen ilmasto- ja energiastrategian uusiutuvan energian tavoitteiden edellyttää uusiutuvan sähköntuotannon syöttötariffijärjestelmän luomista. Asetin marraskuussa 2008 työryhmän valmistelemaan Suomen energiajärjestelmään sopivaa syöttötariffijärjestelmää. Työryhmän ehdotusten on määrä valmistua tuulivoiman osalta jo maaliskuun lopussa ja muilta osin kesäkuun loppuun mennessä, kertoi Pekkarinen.

Lue lisää

Katso kaikki