AFRYn tutkimus: Suomalaiset eivät tunne kestävän kehityksen tavoitteita

Yli neljä kymmenestä suomalaisesta ei ole koskaan kuullutkaan tai tietää hyvin vähän YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, jotka jäsenmaat hyväksyivät vuonna 2015 ohjaamaan maailman kehitysponnisteluja vuoteen 2030 asti.

Kolme neljästä ei myöskään usko, että tavoitteet saavutetaan vuoteen 2030 mennessä. Tiedot selviävät AFRYn tutkimusyhtiö Novuksella teettämästä tutkimuksesta, jossa haastateltiin yhteensä 253:a suomalaista täysi-ikäistä vastaajaa lokakuussa 2020. Vastaava tutkimus vastaavalla otannalla tehtiin myös Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

YK:n  kestävän kehityksen tavoitteet tähtäävät muun muassa ilmastokriisin ratkaisemiseen ja äärimmäisen köyhyyden ja epäoikeudenmukaisuuden poistamiseen vuoteen 2030 mennessä. Kolme neljästä suomalaisesta ei usko, että tähän tavoitteeseen päästään 2030 mennessä.

Epäilyistään huolimatta suomalaiset olivat kuitenkin optimistisempia muiden maiden kansalaisiin verrattuna: esimerkiksi ruotsalaisista lähes yhdeksän kymmenestä ei usko tavoitteiden saavuttamiseen.

Suomalaisten näkemys hallituksen teoista tavoitteiden saavuttamiseksi oli niin ikään myönteisin: 40 % koki, että hallitus on tehnyt riittävästi tavoitteiden saavuttamiseksi, kun esimerkiksi ruotsalaisista näin koki vain 17 %.

Uusi testi edistämään tietoisuutta kestävän kehityksen teemoista

Tietoisuuden lisäämiseksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista ruotsalainen Gapminder-säätiö on kehittänyt 18 kysymystä käsittävä testin. AFRY on osallistunut testin toteuttamiseen muun muassa tarkistamalla faktoja ja tarjoamalla niihin liittyvää neuvontaa.

Testi on osa AFRYn ja Gapminderin pitkäaikaista yhteistyötä, jonka tarkoituksena on tunnistaa vallalla olevia harhaluuloja globaalista kehityksestä ja korjata niitä. Novuksen tutkimukseen osallistuneet tekivät myös Gapminderin varsinaisen testin ennakkoon.

Testin ennakkoon tehneillä suomalaisista yli neljä viidesosaa vastauksista oli väärin, mikä vahvistaa Novuksen tutkimuksen tuloksen heikosta tietämyksestä. Gapminderin tekemiä, tietoisuuden lisäämiseen tähtääviä testejä on tehnyt jo yli miljoona ihmistä ympäri maailman.

– Jotta voimme onnistua muuttamaan yhteiskunnat kestävämmiksi, tarvitaan laajaa yhteistyötä tietoisuuden lisäämiseksi. Juuri tämän takia me haluamme Gapminderin kanssa korostaa faktapohjaisen näkemyksen merkitystä, sanoo AFRYn konsernijohtaja Jonas Gustavsson.

– Testimme osoittavat ihmisten laajamittaista ja systemaattista tietämättömyyttä maailman tilasta. Olemme nyt ensimmäistä kertaa testanneet ihmisten tietoisuutta kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvistä teemoista, sillä vain oikean tiedon avulla voimme ratkaista edessämme olevia suuria haasteita, sanoo yksi Gapminderin perustajista, Anna Rosling Rönnlund.

– On hienoa, että olemme voineet tarjota asiantuntemustamme kestävän kehityksen tavoitteita koskevan testin luomisessa. AFRYn työnä on rakentaa kestävää tulevaisuutta, ja työmme nojaa vahvasti faktojen hyödyntämiseen kestävien ratkaisujen edistämisessä, sanoo Kalle Rasinmäki, AFRYn Suomen maajohtaja.

Lue lisää

Katso kaikki