AEL ja Kymdata tehostavat CAD-suunnitteluosaajien koulutusta

AEL ja Kymdata sopivat yhteistyöstä suunnittelu- ja asennusalan CAD-osaajien kouluttamisen tehostamisesta. Pian esimerkiksi paperille käsin tehtävät sähköpiirustukset ovat jo historiaa. Sähköasentajat tekevät muutostöiden dokumentoinnin sähköisesti olemassa oleviin piirustuksiin.
Rakennussähkösuunnittelussa tietomallipohjainen 3D-suunnittelu on yleistymässä.
Yhteistyön avulla AEL:n asiakasyritykset saavat käyttöönsä ajanmukaiset työvälineet ja osaamista niiden käyttöön. Esimerkiksi asennusmuutosten dokumentointi tehostuu ja viranomaisvaatimukset on helpompi täyttää. Kymdatan kehittämien toimialakohtaisten sovellusten avulla pystytään hyödyntämään tietokonetta entistä paremmin mm. sähkö-, automaatio-, lvi- ja rakennussuunnitelmien tekemisessä ja ylläpidossa.
Kymdata Oy on suomalainen CAD-ohjelmistotalo, joka on kehittänyt toimialakohtaisia CADS Plannereita tekniseen suunnitteluun ja dokumentointiin yli 20 vuotta. Kokonaistaloudellisen ohjelmiston kehitystyö tehdään yhdessä käyttäjien, laitevalmistajien, oppilaitosten sekä alan muiden toimijoiden kanssa. Kymdatan kehittämät CADS Planner Electric- (sähkö) ja CADS Planner Hepac (LVIA) -suunnitteluohjelmistot ovat Suomessa markkinajohtajia sähkö- ja LVI-suunnittelutoimistoissa ja sähköurakointiyrityksissä.

Lue lisää

Katso kaikki