1410 miljoonan tuki asuntotuotantoon

Korkotukilainoilla voidaan rakentaa 9000 uutta asuntoa ja peruskorjata 4500.

Valtioneuvosto on päättänyt vuoden 2017 valtion tukeman asuntotuotannon hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelmasta. Tavoitteena on edistää kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa. Valtuuksia jaetaan eduskunnan päätöksen mukaisesti yhteensä 1410 miljoonan euron edestä.

Korkotukivaltuuksilla voidaan rakentaa kaikkiaan noin 9 000 uutta ja peruskorjata noin 4 500 asuntoa. Lisäksi takauslainojen valtuutta jaetaan 285 miljoonaa euroa, jolla voidaan rakentaa noin 2 000 uutta vuokra-asuntoa.

Vuokra-asuntojen tuotannon osuus korkotukilainoista on kaikkiaan 72 %. Niin sanottuun normaaliin vuokra-asumiseen ohjataan 515 miljoonaa euroa eli 37 % jaetusta valtuudesta ja erityisryhmien asumiseen 400 miljoonaa euroa eli 28 %:n osuus.

Niin sanotuille lyhyille vuokra-asuntolainoille osoitetaan 7 %:n osuus kokonaisvaltuudesta eli 100 miljoonaa euroa. Valtuudella arvioidaan voitavan rakentaa noin 630 vuokra-asuntoa.

Enemmän tukea ASO-asunnoille

Asumisoikeusasunnoille suunnattavaa valtuutta nostetaan hallituksen 1.9.2016 tekemän päätöksen mukaisesti viime vuoden tasosta huomattavasti eli 160 miljoonalla eurolla 390 miljoonaan euroon.

Valtuudella arvioidaan voitavan lainoittaa noin 2230 asunnon rakentaminen ja noin 1220 asunnon perusparantaminen. ASO-asuntojen tukeminen on tärkeää, koska ne täydentävät asuinalueiden muuten usein liian yksipuolista hallintamuotojakautumaa (omistusasunnot / vuokra-asunnot), ja siten lisäävät monipuolista asukasrakennetta ja ehkäisevät segregaatiota.

Erityisryhmien asuntoja tuetaan myös investointiavustuksella, joka liittyy korkotukilainaan. Avustusvaltuuden määrä on 130 miljoonaa euroa. Tukea myönnetään ensisijaisesti kaikkein vaikeimmassa asuntotilanteessa oleville erityisryhmille kuten pitkäaikaisasunnottomille, kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja muistioireisille vanhuksille. Tärkeää on myös ehkäistä nuorten asunnottomuutta ja syrjäytymistä.

Uudistuotantoon tarkoitettuja lainoja kohdennetaan nopeimmin kasvaviin keskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle. Korkotuki- ja takauspäätöksissä painotetaan edullisten ja energiaa säästävien asuntojen uudistuotantoa. Perusparannukseen ohjataan korkotukea alueilla, joilla asuntojen arvioidaan pysyvän korjauksen myötä käytössä vielä pitkään.

Asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta annetun lain mukaisille lainoille osoitetaan 100 miljoonan euron takausvaltuus. Tuella arvioidaan voitavan perusparantaa noin 8000 asuntoa.

 

Lue lisää

Katso kaikki