YIT:n vuotta 2015 leimasivat suuret kysynnän muutokset

YIT:n suurimmat onnistumiset koettiin Toimitilat ja infra -toimialalla. Venäjällä asuntojen myynti laski peräti kolmanneksen.

Toimitilat ja infra -toimialan tilauskanta sekä asuntomyynti Suomessa ja CEE-maissa kasvoivat kolmanneksella, vaikka Suomessa kuluttajakysyntä laski edelleen. Venäjällä puolestaan rupla oli merkittävästi edellisvuotta heikompi ja asuntojen myynti laski noin kolmanneksen.

”Muutoksiin mukautuminen edellytti nopeaa uudistumista kaikilla toimialoillamme. Vastasimme muutoksiin muun muassa kehittämällä asiakkaillemme uusia kohtuuhintaisia ratkaisuja”, kertoo YIT:n toimitusjohtaja Kari Kauniskangas.

”Venäjällä uudelleenorganisoimme ja sopeutimme toimintaamme merkittävästi aikaisempaa alhaisemmalle volyymitasolle, sillä emme odota parannusta markkinaympäristöön kuluvan vuoden aikana. Tavoitteemme on tehdä positiivista liiketulosta ja kassavirtaa Venäjällä tässäkin ympäristössä.”

Kauniskankaan mukaan kassavirran ja tehokkaan pääomankäytön osalta YIT saavutti erinomaisia tuloksia, ja konsernin nettovelka laski vuoden aikana 696 miljoonasta 529 miljoonaan euroon.

”Kassavirtaa tuki osaltaan pääomanvapautusohjelma, jonka puitteissa otimme merkittäviä edistysaskeleita erityisesti tonttiyhteistyössä ja toimitilaprojektien myynnissä. Myös valmiisiin myymättömiin asuntoihin Suomessa sitoutunut pääoma pieneni merkittävästi.”

Liiketoiminnassa suurimmat onnistumiset koettiin Toimitilat ja infra -toimialalla. Tilauskanta kasvoi ja sen katesisältö parani korkean lisäarvon projektien kasvaneen osuuden myötä. Lisäksi Triplan kauppakeskuksen toteuttamisesta solmittu aiesopimus oli merkittävä askel tulevien vuosien positiivisen kehityksen varmistamiseksi.

Asuminen Suomi ja CEE -toimialalla tilanne oli Kauniskankaan mukaan kaksijakoinen. Suomessa poikkeuksellisen suuri osa liikevaihdosta tuli sijoittajakaupoista, mikä näkyi heikentyneenä kannattavuutena. CEE-maissa myynnin kasvu oli vahvaa ja kannattavuus parani edellisvuodesta.

”Jatkoimme panostuksia CEE-alueen kasvuun investoimalla uusiin tontteihin sekä perustamalla uuden yhtiön Puolaan.”

Tänä vuonna YIT:n suurimmat ponnistelut kohdistuvat kannattavuuden parantamiseen, kasvuaihioiden vahvistamiseen ja pääomankäytön tehostamiseen edelleen. Tuloksia odotetaan Kauniskankaan mukaan jo kuluvana vuonna.

Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan 0–10 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein. Oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan vuoden 2015 tasolta (2015: 76,0 miljoonaa euroa).

Vuoden 2015 lopussa YIT:n tilauskannasta oli myyty 49 %. Myytyjen ja esisopimusten piiriin kuuluvien projektien arvioidaan tuovan noin puolet vuoden 2016 liikevaihdosta olettaen, että suuret projektit kuten Tripla etenevät suunnitellusti. Loput liikevaihto-odotuksesta perustuu arvioon vuoden 2016 uudesta myynnistä sekä pääomanvapautustoimista.

YIT 2015 (suluissa 2014)

  • Liikevaihto laski 8 % 1651,2 (1801,2) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto laski 3 %.
  • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 76,0 (126,4) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali ilman kertaluonteisia eriä oli 4,6 % (7,0 %).
  • Kertaluonteiset erät olivat -10,4 (-12,4) miljoonaa euroa.
  • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli 183,7 (151,9) miljoonaa euroa.
  • Hallituksen osinkoesitys: 0,22 (0,18) euroa osaketta kohden eli 137,8 % (40,0 %) osakekohtaisesta tuloksesta.
  • Tilauskanta kauden lopussa 2172,9 (2125,9) miljoonaa euroa.

Kuvassa YIT:n suurhanke Triplan hotelli

Lue lisää

Katso kaikki