YIT:n osavuosikatsaus: Liikevaihto laskee selvästi, mutta tulos ennen veroja on positiivinen

Tammi-maaliskuussa 2009 yhtiön liikevaihto laski 11 prosenttia ja oli 823,7 milj. euroa (1-3/2008: 927,0 Me). Liikevoitto laski 72 prosenttia ja oli 22,1 milj. euroa (78,6 Me). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 2,7 prosenttia (8,5 %). Tulos ennen veroja laski 97 prosenttia ja oli 2,2 milj. euroa (70,3 Me).
Osakekohtainen tulos laski ja oli 0,02 euroa (0,40 e). Sijoitetun pääoman tuotto oli 14,3 prosenttia (28,1 %) ja velkaantumisaste 88,5 prosenttia (60,6 %). Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli 10,3 milj. euroa (51,0 Me).
Tilauskanta kauden lopussa laski 16 prosenttia ja oli 3 045,0 milj. euroa (3 627,0 Me). Tilauskanta sisältää Venäjällä lokakuussa 2008 keskeytetyt asuntokohteet, joiden arvo maaliskuun 2009 lopun tilauskannassa oli 322 milj. euroa.
Henkilöstömäärä oli maaliskuun lopussa 25 239 (23 644).

Kehitys edelliseen vuosineljännekseen verrattuna:

Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut
Toimialan kannattavuus kehittyi tammi-maaliskuussa verrattain tasaisesti verrattuna vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen. Liikevoittoprosentti oli 5,3 (10-12/08: 6,5 %) ja liikevoitto 28,6 milj. euroa (10-12/08: 46,0 Me). Liikevaihto laski 25 prosenttia ja liikevoitto 38 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä.

Toimialan liikevaihdosta 281,2 milj. euroa (10-12/08: 273,8 Me) eli 52 prosenttia oli huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa.

Talotekniikkatoimitukset painottuivat korjaus- ja saneerausrakentamiseen sekä julkisen sektorin investointeihin.

Teollisuuden investointien kysyntä keskittyi energiateollisuuteen. Kauden aikana sovittiin useista teollisuuden vientiprojekteista.

Suomen rakentamispalvelut
Toimialan kannattavuus parani edelliseen neljännekseen verrattuna. Liikevoittoprosentti oli 8,7 (10-12/08: 7,0 %) ja liikevoitto 20,9 milj. euroa (10-12/08: 18,8 Me). Liikevaihto laski 11 prosenttia ja liikevoitto kasvoi 11 prosenttia loka-joulukuuhun verrattuna.

Asuntojen kuluttajamyynti piristyi alkuvuonna ja YIT myi tammi-maaliskuussa kuluttajille 276 asuntoa (10-12/08: 158). Asuntojen hintataso pysyi vakaana. Myyntivaranto pienentyi ja maaliskuun lopussa valmiita tai rakenteilla olevia myymättömiä asuntoja oli 921 (12/08: 1 118).

Toimitilarakentaminen painottui käynnissä olevien hankkeiden loppuunsaattamiseen sekä vuokralaisten hankintaan uusiin, käynnissä oleviin ja valmistuneisiin kohteisiin.

Infrarakentamisen kehitys jatkui hyvänä.

Kansainväliset rakentamispalvelut
Toimialan liikevoitto oli -23,8 milj. euroa (10-12/08: -9,2 Me). Liikevoiton lasku johtui asuntomyynnin alhaisesta volyymistä ja projektien kate-ennusteisiin tehdyistä heikennyksistä. Liikevaihto oli 36 prosenttia pienempi kuin loka-joulukuussa 2008.

Venäjällä asuntomyynti piristyi helmi-maaliskuussa edellisiin kuukausiin verrattuna ja YIT myi neljänneksen aikana 323 asuntoa (10-12/08: 299). Asuntojen hinnat pysyivät pääosin vuodenvaihteen tasolla.

Maaliskuun lopussa Venäjällä oli rakenteilla 6 874 asuntoa (12/08: 8 407), joista oli myyty 2 523 (12/08: 3 120) ja myymättä 4 351 (12/08: 5 287) asuntoa. Lokakuussa 2008 YIT päätti keskeyttää 2 485 asunnon rakentamisen ja nämä asunnot eivät sisälly rakenteilla oleviin asuntoihin. Valmiita myymättömiä asuntoja oli maaliskuun lopussa 867 (12/08: 247).

Venäjälle sijoitettu pääoma oli maaliskuun lopussa 508,6 milj. euroa (12/08: 545,2 Me) eli 33 prosenttia (12/08: 33 %) konsernin sijoitetusta pääomasta.

Asuntojen suuri tarve jatkuu Venäjällä ja asuntomyyntiä tukee myös asuntojen tarjonnan voimakas vähentyminen useiden rakentajien keskeytettyä hankkeitaan nykyisessä markkinatilanteessa. YIT haluaa vakiinnuttaa maineensa luotettavana toimijana Venäjällä. Rakennamme aloitetut hankkeet valmiiksi ja arvioimme pystyvämme myymään asunnot positiivisella myyntikatteella.

Baltian maissa heikko markkinatilanne jatkui. YIT pienensi myymättömien asuntojensa lukumäärää. Maaliskuun lopussa valmiita tai rakenteilla olevia myymättömiä asuntoja oli 243 (12/08: 296).

Näkymät vuodelle 2009
YIT Oyj arvioi, että vuonna 2009 konsernin liikevaihto laskee selvästi, mutta tulos ennen veroja on positiivinen. Kiinteistö- ja teollisuuspalvelujen liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan laskevan ja kannattavuuden heikkenevän jonkin verran. Toimialan liikevaihdosta noin puolet muodostuu huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnasta, jonka kysyntä kehittyy suhteellisen vakaasti epävarmasta markkinatilanteesta huolimatta. Tavoitteena on kasvattaa huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa. Korjaushankkeiden kysynnän kasvu jatkuu. Investoinnit teollisuuteen ja kiinteistöihin vähenevät.
Suomen rakentamispalvelujen liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan laskevan selvästi. Kannattavuus on kohtuullisella tasolla. Asuntorakentamisen arvioidaan vähenevän ja painottuvan korkotuettuun ja vapaarahoitteiseen vuokra-asuntotuotantoon. Laskenut korkotaso, kohonneet vuokrat ja tarjonnan supistumisen myötä patoutuva tarve kuitenkin tukevat omistusasuntokysyntää. Toimitilarakentamisen määrän arvioidaan vähenevän selvästi uudisrakentamisessa. Infrahankkeiden määrä pysyy vakaana tai kasvaa valtion elvytystoimien myötä.
Kansainvälisten rakentamispalvelujen liikevaihdon arvioidaan laskevan selvästi ja liikevoiton olevan negatiivinen. Tavoitteena on toiminnan vakauttaminen. Arvioimme kuluttajakysynnän pysyvän ennallaan Venäjällä, mikäli öljyn hinta ja ruplan kurssi säilyvät vähintään nykyisellä tasollaan. Tarjonnan vähentyminen useiden rakentajien keskeytettyä hankkeitaan pienentänee myyntihintojen alentamispaineita. Ruplan devalvoituminen pienentää rakenteilla olevien asuntojen euromääräisiä loppuunrakentamiskustannuksia ja vaikuttaa YIT:n euromääräiseen liikevaihto- ja tuloskehitykseen. Baltian maissa heikko markkinatilanne jatkuu.

Lue lisää

Katso kaikki