YIT ja SATO ryhtyvät yhteistyöhön senioriasumisen kehittämiseksi

YIT ja SATO ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen senioriasumista palvelevien taloteknisten ratkaisujen kehittämisestä ja pilotoinnista. Tavoitteena on kehittää yhteistyössä konsepti, joka sisältää senioritaloon sopivat talotekniset ratkaisut. Nämä suunnitellaan siten, että ne mukautuvat ikääntyvän asukkaan muuttuviin tarpeisiin ja mahdollistavat kotona asumisen entistä pidempään.
Konsepti soveltuu pääperiaatteiltaan sekä uudistuotantoon että vanhojen rakennusten peruskorjaamiseen. Konseptiohje valmistuu vuoden 2009 alussa, jolloin käynnistyy pilottikohteen suunnittelu. Ensimmäisen kohteen rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2009 lopulla.
”Senioriasuntojen kasvavan tarpeen tunnustavat kaikki. SATO on ollut eturintamassa kehittämässä erilaisia senioriasumisratkaisuja, viimeksi uudenlaista asumisen ja huolenpidon yhdistävää kokonaisuutta, SATO Seniorikotia, jossa asukas saa asunnon lisäksi peruspalveluita sekä yksilöllisen tarpeen mukaan tilattavia lisäpalveluita. Taloteknisellä puolella ei kuitenkaan tähän mennessä ole tuotu mitään uutta, joka tukisi ikääntyvien kotona asumista ja jota voidaan täydentää asumisen aikana asiakkaan tarpeiden muuttuessa. Siksi olemme nyt myös mukana kehittämässä tätä puolta”, kertoo yksikönjohtaja Jouko Kuusela SATOsta.

”YIT:n ja SATOn yhteisessä seniorikonseptissa otetaan huomioon senioriasumisen tekniset haasteet aina suunnittelusta asunnon ylläpitoon ja palveluihin saakka. Konseptin mukainen kiinteistö on asuintalo, jossa esteettömään liikkumiseen, jokapäiväisen elämän turvallisuuteen ja asunnon olosuhteisiin on haettu parhaat tekniset ratkaisut. Nykyaikaisella talotekniikalla ja automaatiolla pystytään luomaan turvalliset edellytykset muuttuviinkin asumisen tarpeisiin. Olemme tyytyväisiä, että voimme yhdessä SATOn kanssa kehittää konseptia, jolla näemme olevan tulevaisuudessa suuret mahdollisuudet”, myyntipäällikkö Jorma Hentilä YIT:n Kiinteistöteknisistä palveluista toteaa.

Lue lisää

Katso kaikki