Xamk teki energiakatselmuksen kauppakeskus Veturille – Lämmön- ja sähkönkulutusarvot alemmat kuin kauppakeskuksilla yleensä

Kuva: Pixabay

Kouvolassa sijaitsevalla kauppakeskus Veturilla on mahdollisuus osallistua sähkön kulutusjoustomarkkinoille, joista hyötyvät niin kiinteistön omistaja kuin valtion kantaverkkokin. Kauppakeskukseen tehdyssä energiakatselmuksessa huomattiin, että lämmön- ja sähkönkulutus neliötä kohden ovat huomattavasti alemmat kuin kauppakeskuksilla yleensä, kerrotaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin tiedotteessa.

Xamkin energiatekniikan opiskelijat tekivät energiakatselmuksen Kauppakeskus Veturiin viime keväänä. He selvittivät rakennuksen energiankäytön nykytilan LVI- ja sähköteknisten järjestelmien osalta ja tarkastelivat mahdollisuuksia vähentää kohteen lämmön-, sähkön- ja vedenkulutusta ja kustannuksia. Energiakatselmusta ohjasivat energiatekniikan koulutuksen lehtorit, ja kehitystyössä mukana olivat hankeasiantuntijat.

Xamkin tiedotteessa kerrotaan, että kauppakeskuksen energiankäyttö osoittautui opiskelijoiden tekemässä katselmuksessa tehokkaaksi muun muassa maalämpö- sekä aurinkosähköjärjestelmien ansiosta, eikä suuria kehitystoimenpiteitä noussut esiin. Kohteen ominaiskulutusarvot alittavat vastaavien kauppakeskuskohteiden yleisen tason vertailuarvot. 

Esimerkiksi lämpöenergian osalta Veturin kaukolämmön ominaiskulutus rakennusneliötä kohden on alan vertailukohteita pienempi. Se johtuu kaukolämmön ja maalämmön hybridiratkaisusta sekä rakennuksen matalasta energiantarpeesta. 

Kehityskohteiksi katselmuksessa esitettiin käyttöveden lämmittämistä silloin, kun maalämpöä on hyödynnettävissä ylimäärin eli yöaikaan, kun ilmanvaihtokoneet ovat pois päältä. Lisäksi osassa ilmanvaihtokoneista havaittiin olevan liian korkeat sisäänpuhalluslämpötilat. Näitä voidaan laskea, jolloin lämpöenergian kulutus laskee ja sisäilma pysyy silti suositusten mukaisella tasolla. 

Energiakatselmus perustana virtuaalivoimalakonseptille

Katselmuksen jälkeen työtä jatkettiin selvittämällä kohteen mahdollisuuksia sähkön ja lämmön kulutusjoustossa. Selvityksen painopisteenä oli rakennuksen toimiminen virtuaalivoimalaitoksena ja osallistuminen Fingridin reservimarkkinoille, joiden avulla kantaverkon taajuus pidetään tasaisena ja turvataan häiriötön sähkönjakelu. Reservimarkkinoista hyötyvät molemmat osapuolet: Fingrid pystyy reservien avulla turvaamaan kantaverkon käyttövarmuutta, ja reservin tarjoajat saavat toiminnasta taloudellista hyötyä.

Kauppakeskuksen ilmanvaihtokoneiden hetkellistä sähkötehoa säätämällä voidaan vaikuttaa merkittävästi sähkönkulutukseen aiheuttamatta haittaa kauppakeskuksen toiminnalle. Selvityksen tuloksena kauppakeskus Veturilla on mahdollisuus osallistua reservimarkkinoille pienellä kapasiteetilla.

Yhteistyö sujui hyvin, ja jatkokehitysideoiden edistäminen on suunnitteilla.

− Xamkin näkökulmasta on erittäin hieno mahdollisuus saada todellisia käytännönläheisiä tarkasteluita osaksi energiatekniikan koulutus- ja kehittämistyötä, Xamkin lämpö- ja virtaustekniikan lehtori Hannu Sarvelainen toteaa tiedotteessa.

Lue lisää

Katso kaikki