VVO-konsernille ja SRV:lle suunnitteluvaraus Espoon Kivenlahden uuden metrokeskuksen alueeseen

Rakennettava metrokeskus koostuu neljästä korttelista. Suunnittelualueelle kaavaillaan noin 76 000 neliömetriä asuintiloja ja noin 56 000 neliö-metriä liike-, toimisto- ja palvelutiloja, sekä bussiterminaali ja liityntäpysäköinti.

Espoon kaupungin elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on varannut VVO-konsernille ja SRV:lle alueen Kivenlahden metrokeskuksen suunnittelua varten.

Asunnoista osa toteutetaan tornitaloina, joissa liike-, toimisto- ja palvelutilat rakennetaan tornien alakerroksiin ja asuintilat ylempiin kerroksiin. Kaikkiaan alueelle rakennetaan noin 1200 asuntoa.

Suunnitelmissa on osoitettu uusi liikenteellinen ratkaisu, jossa Kivenlahdentie on siirretty Länsiväylän varteen. Tämä mahdollistaa autottoman ja esteettömän kävelykeskustan, mikä yhdistää luontevasti uuden metrokeskuksen Kivenlahden nykyiseen keskustaan.

Metrokeskus sisältää metron läntisen sisäänkäynnin, linja-autoterminaalin, liike- ja palvelutiloja, asuintornin sekä toimistorakennuksen, joka toimii melumuurina Länsiväylän suuntaan. Pysäköinti on suunnitelmissa osoitettu kellaripysäköintilaitokseen sisältäen myös liityntäpysäköinnin.

Espoon kaupunki valitsi hankkeen yhteistyökumppanin avoimen hakumenettelyn kautta. VVO-konsernin ja SRV:n suunnitelmassa toteutuu kaupungin asettamat kehitystavoitteet: Suunnitelma vastaa kaupungin asettamiin tavoitteisiin sekä mahdollistaa kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti laadukkaan ympäristön muodostumisen.

Lisäksi alueen saavutettavuus on arvioitu hyväksi kaikilla kulkumuodoilla ja toimintojen sijoittumisessa on huomioitu asiointihelppous. Suunniteltu Kivenlahdentien linjaus vähentää merkittävästi ajoneuvoliikenteen haittoja ja estevaikutusta.

Asuntorakentamisen sijoittamisessa on huomioitu alueen haasteellinen sijainti Länsiväylän varrella liikenteen melun ja päästöjen osalta.

”Suunnitteluvarauksen hakumenettelyllä saatiin tavoitteen mukaisesti erinomainen lähtöaihio alueen kaavoituksen jatkosuunnitteluun. Teknisesti pitkälle tutkittu ehdotelma yhdistää hienosti vanhan ja rakentuvan uuden Kivenlahden keskustan miellyttävällä kävelykeskustalla ja hyödyntää tämän metron pääteaseman kaupallisen ja toimitilapotentiaalin. Hankeryhmän vahva kokemus vastaavanlaisista haastavista kehityskohteista on nähtävissä ratkaisuissa. Tästä on hyvä jatkaa”, toteaa Espoon kaupungin projektinjohtaja Kimmo Leivo.

Kuvalähde / kartta: SRV Yhtiöt Oyj, VVO-Yhtymä Oyj

 

Lue lisää

Katso kaikki