VTT kehittää älykaupunkia LuxTurrim5G-ekosysteemissä

Tulevaisuuden älykaupungissa älypylväät korvaavat valaisinpylväitä ja luovat rungon nopealle ja tehokkaalle 5G-verkolle.

Tulevaisuuden älykaupungissa älypylväät korvaavat valaisinpylväitä ja luovat rungon nopealle ja tehokkaalle 5G-verkolle.

Anturein, kameroin ja näytöin varustetut älypylväät auttavat kaupunkia myös lisäämään turvallisuutta, parantamaan ilmanlaatua ja sujuvoittamaan liikennettä. LuxTurrim5G-hanke on pilotoinut älypylväitä Espoon Karaportissa, ja verkostoa laajennetaan nyt kasvavalle Keran alueelle.

5G-teknologia nopeuttaa ja tehostaa tiedonsiirtoa merkittävästi ja avaa mahdollisuuksia digitaalisille palveluille, jotka pureutuvat muun muassa turvallisuuteen, energiatehokkuuteen, ilmanlaatuun, liikenteeseen ja asumiseen. Samalla käyttäjien määrä kuitenkin moninkertaistuu mobiiliverkoissa, mikä haastaa verkkojen kapasiteetin.

LuxTurrim5G-hanke tarjoaa ratkaisuksi entistä tiheämpää tukiasemien verkostoa, jossa 5G-älypylväät toimivat sekä tukiasemina että valaisinpylväinä ja muodostavat älykaupungin digitaalisen rungon.

Älypylvääseen voidaan asentaa 5G-tukiaseman ohella monenlaisia antureita, kameroita, näyttöjä ja muita laitteita. Näin älypylväät voivat kerätä ajantasaista dataa esimerkiksi säästä, ilmanlaadusta ja liikenteestä ja jakaa sitä yhteisen palvelualustan avulla muun muassa sovelluksiin, jotka lisäävät kaupunkilaisten turvallisuutta, parantavat ilmanlaatua tai sujuvoittavat liikennettä.

Samalla älypylväät tarjoavat nopean nettiyhteyden kaupunkilaisten omiin laitteisiin sekä latauspisteen sähköautoille ja liikennettä valvoville droneille.

”VTT on osallistunut ennen kaikkea 5G-tukiasemien, palvelualustan sekä uusien palvelu- ja liiketoimintamallien kehittämiseen. Meillä on pitkä kokemus korkean taajuuden radiolaitteista ja antennirakenteista, ja pääsimme hyödyntämään sitä kehittäessämme tukiasemia yhdessä Nokian kanssa”, kertoo projektipäällikkö Jussi Varis VTT:ltä.

”Nykyistä korkeammat taajuudet lisäävät tiedonsiirron nopeutta ja kapasiteettia merkittävästi, mutta lyhentävät signaalin kantomatkaa, minkä vuoksi tukiasemia on oltava tavallista tiheämmin.”

LuxTurrim5G-ekosysteemi on pilotoinut 5G-älypylväitä Nokian kampuksella Espoon Karaportissa, ja pylväsverkostoa laajennetaan nyt kasvavan Keran alueelle. Testialueella on kokeiltu jo VTT:n itseohjautuvaa autoa, ja tarkoituksena on käyttää uusia pylväitä myös itseohjautuvan bussin tukena, joka jo kulkee Nokian kampuksen ja Keran aseman välillä.

Liikenteen osalta tärkeitä kehityskohteita hankkeessa olivat muun muassa autojen ja dronejen paikannusratkaisut, joita VTT on kehittänyt yhdessä kumppanien kanssa.

VTT kumppaneineen on tutkinut myös signaalin siirtymistä rakennusten seinien ja ikkunoiden läpi, joka vaikeutuu entisestään 5G-verkon myötä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että läpäisyä vaikeuttavat etenkin ikkunoissa pinnoitteet sekä seinissä tietyt betonilaadut ja jopa rappaus ja kosteus, joka seuraa pitkälti ilman kosteutta.

”LuxTurrim5G-hanke on ollut erittäin onnistunut yhteistyöprojekti. Opimme sen aikana paljon digitaalisesta kaupunkiekosysteemistä, joka mahdollistaa kaupunkien toiminnan tehostamisen ja asukkaille paremmat ja turvallisemmat olosuhteet”, sanoo LuxTurrim5G-ekosysteemin vetäjä, Nokian Juha Salmelin.

”Uskomme, että tällä hankkeella olemme luoneet pohjan toiminnalle, jolle kaikki partnerit pystyvät rakentamaan globaalia liiketoimintaa.”

Lue lisää

Katso kaikki