Virtuaalivoimalaitoksille kehittämistukea

Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti energiakärkihanketuet, Siemensin aloite saa kahdeksan miljoonan euron tuen.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti energiakärkihanketuet, Siemensin aloite saa kahdeksan miljoonan euron tuen.

Siemensin aloite virtuaalivoimalaitoksen kehittämiseksi yhdessä kiinteistöjen kanssa on valittu yhdeksi työ- ja elinkeinoministeriön energiakärkitukihankkeeksi. Sille on myönnetty noin kahdeksan miljoonan euron tuki. Suurimman osan tuesta saavat kiinteistöt, jotta ne voivat uusia teknologiansa virtuaalivoimalaitokseen liittymiseksi.

Perustettavaan virtuaalivoimalaitokseen tulee mukaan eri kiinteistöjä, jotka saavat taloudellista hyötyä osallistuessaan sähkömarkkinoiden joustoon. Ratkaisulla voidaan vähentää suomalaisen yhteiskunnan hiilidioksidipäästöjä lähes 0,5 prosenttia.

Hankkeessa perustetaan virtuaalivoimalaitosyhtiö. Ensimmäiset mukaan tulevat kiinteistöt saavat yhtiöstä osuuden vastineeksi virtuaalivoimalaitokseen tuomastaan sähkökuormasta. Lisäksi yhtiöön etsitään pääomasijoittajia ja yhteistyökumppaneita.

Virtuaalivoimalaitokseen liittyminen edellyttää kiinteistöltä soveltuvaa talotekniikkaa. Virtuaalivoimalaitosten yleistymistä on hidastanut kiinteistöjen haluttomuus tehdä tarvittavia teknologiainvestointeja.

Tämä hanke on vastaus kiinteistöinvestointien rahoittamiseen. Siemens haki tuen kiinteistöille, mutta ministeriö maksaa tuen suoraan mukaan tuleville kiinteistöille.

”Teknologioiden uusista mahdollisuuksista on puhuttu paljon, mutta hankkeet ovat lähteneet tahmeasti liikkeelle. Tämä hanke sai tukea, jotta ideoista siirrytään toteuttamiseen”, sanoo Siemens Osakeyhtiön Building Technologies -divisioonan johtaja Harald Schnur.

”Kynnys kiinteistölle on haluttu tehdä mahdollisimman matalaksi. Haluamme edistää tämäntyyppisen markkinan kehittymistä,”

Uusiutuvan energian yleistyessä, suomalainen yhteiskunta joutuu investoimaan varavoimaan, joka otetaan käyttöön silloin, kun uusiutuvaa energiaa ei ole tarpeeksi saatavilla. Varavoima tuotetaan tyypillisesti hiilellä, mikä on ympäristön kannalta epäedullinen ratkaisu. Varavoiman ylläpito on yhteiskunnalle myös kallista.

Virtuaalivoimalaitokset vähentävät varavoiman tarvetta. Sen sijaan että tuotettaisiin lisää energiaa, vähennetäänkin kulutusta kiinteistöissä hetkellisesti haittaamatta normaalia toimintaa.

Kiinteistöt hyötyvät tästä taloudellisesti, koska ne saavat kantaverkkoyhtiöltä rahallisen korvauksen joustostaan. Kiinteistöjen aktiivinen osallistuminen sähkömarkkinoihin on esimerkki digitalisaation hyödyistä. Digitalisaatio mahdollistaa tehokkaamman varavoiman käytön sekä sähköverkon tasapainon hallinnan kysynnän jouston kautta.

”Kiinteistöissä on joustopotentiaalia, koska ne kuluttavat noin 40 prosenttia Suomen energiasta. Uusimalla teknologioitaan kiinteistöt voivat myös paremmin hyödyntää markkinahintaista sähköä ostamalla ja myymällä oikea-aikaisesti”, sanoo yksikön päällikkö Anssi Laaksonen Siemens Osakeyhtiön Building Technologies -divisioonasta.

Hankkeessa pyritään standardoimaan ne rajapinnat, joilla kiinteistöt liitetään virtuaalivoimalaitokseen.

”Jotta yhteiskunta saa suurimmat hyödyt, eri kiinteistöjen pitää pystyä toimimaan yhdessä. Vasta silloin päästään toteuttamaan visioita esimerkiksi älykkäistä kaupungeista”, sanoo liiketoimintajohtaja Ville Stenius Siemens Osakeyhtiön Building Technologies –divisioonasta.

”Kiinteistöissä on käytössä monenlaista teknologiaa. Jos rajapintoja ei standardoida, on integrointi lähes mahdotonta.”

Kuvassa Siemensin Viikin ekotaloon asentama energiavaraaja.

Lue lisää

Katso kaikki