Varman ja Caverionin yhteistyö uudistuu – Tavoitteena energiatehokkuus sekä kiinteistöjen päästötön sähkö ja lämpö

Kuva: Caverion

Caverion ja Varma uudistivat palveluyhteistyön sisältöä ja solmivat useita kiinteistöjohtamisen sopimuksia, kertoo Caverion tiedotteessaan.

Kiinteistöissä Varma tavoittelee päästötöntä sähköä vuoteen 2025 mennessä ja päästötöntä lämpöä vuoteen 2030 mennessä. Ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi yritys tekee yhteistyötä Caverionin kanssa kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi.

Caverion ja Varma ovat uudistaneet palveluyhteistyön sisältöä. Nykyaikaista teknologiaa, digitalisaatiota ja tekoälyn tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään nyt entistä enemmän Caverionin palvelukokonaisuudessa, joka käsittää kiinteistöjohtamisen, energiamanageerauksen ja etähallinnan sekä Caverion 24/7-HelpDeskin palvelut.

− Digitaalisuuden ja tekoälyn laaja hyödyntäminen antaa meille mahdollisuuden viedä palvelumme uudelle tasolle. Olemme iloisia, että voimme näin tukea asiakkaamme ilmastotavoitteita ja kiinteistöjen vastuullisuutta energiaviisailla ratkaisuilla ja palveluillamme, sanoo Caverionin kiinteistöjohtamisen palveluista Suomessa vastaava liiketoimintajohtaja Laura Karotie tiedotteessa.

Caverionin vastuulla eri palvelujen piirissä on kaikkiaan noin 60 kiinteistöä, muun muassa 25 eri puolilla Suomea sijaitsevaa Varman kiinteistöä, joiden teknisestä kiinteistöjohtamisesta Caverion vastaa. 

Kiinteistöjen hiilidioksidipäästöt muodostuvat pääasiassa sähköstä ja lämmityksestä aiheutuvasta energiankulutuksesta, jota voidaan alentaa parantamalla kiinteistöjen energiatehokkuutta.

Varman kiinteistösalkkuun kuuluvien kiinteistöjen energiankulutuksen minimoimiseksi Caverionin energiamanageri seuraa kohteiden energiankulutusta ja reagoi poikkeamiin. Energiamanagerin rooliin kuuluu myös etsiä aktiivisesti kiinteistöjen uusia energiansäästömahdollisuuksia ja esittää hankkeita niiden toteuttamiseksi.

Etähallintapalveluilla ja kiinteistöjä jatkuvasti analysoivalla teknologialla pyritään siihen, että ilmenneet häiriöt pystytään korjaamaan suoraan. Toimintavarmuus paranee, ja turhat huoltokäynnit jäävät pois, kun toimintaa johdetaan eri lähteistä saadun tiedon perusteella.

Kiinteistöjen käyttäjille Caverionin HelpDesk tarjoaa kiinteistöjen vikatilanteisiin 24/7-palvelun.

Lue lisää

Katso kaikki