Väitöskirja: Joutsenmerkittyjen päiväkotien sisäilmassa vähemmän haitallisia kemikaaleja

Örebron yliopiston julkaisemassa väitöskirjassa tutkittiin neljän ruotsalaispäiväkodin sisäilmaa, ja tulosten perusteella Joutsenmerkin vaatimukset näyttäisivät johtavan pienempiin kemikaalipitoisuuksiin rakennuksen sisäilmassa.

Örebron yliopiston julkaisemassa väitöskirjassa tutkittiin neljän ruotsalaispäiväkodin sisäilmaa, ja tulosten perusteella Joutsenmerkin vaatimukset näyttäisivät johtavan pienempiin kemikaalipitoisuuksiin rakennuksen sisäilmassa.

Matalaenergiatalojen tiiveyden saavuttaminen saattaa tarkoittaa verrattain runsasta rakennuskemikaalien käyttöä, esimerkiksi eristeiden ja tiivisteiden muodossa. Josefin Perssonin väitöskirjassa tutkittiin, johtaako rakennuksen tiiveys suurempiin sisäilman kemikaalipitoisuuksiin ja voidaanko pitoisuuksia vähentää ympäristömerkityllä rakentamisella.

Väitöskirjassa vertailtiin neljän matalaenergiapäiväkodin ja yhden tavanomaisesti rakennetun päiväkodin sisäilman laatua. Yhdellä tutkituista päiväkodeista on myös Joutsenmerkki. Persson tutki päiväkotien sisäilmaa viidellä eri ajanjaksolla noin kolmen vuoden aikana.

Esimerkiksi haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC-yhdisteitä), palonsuoja-aineiden jäämiä ja formaldehydia esiintyi Joutsenmerkityssä päiväkodissa kaikkein vähiten. Näyttöä kertyi myös siitä, ettei matalaenergiapäiväkoti ole sisäilman laadun kannalta tavanomaisesti rakennettua heikompi.

Vuonna 2017 valmistunut Suomen ensimmäinen Joutsenmerkitty päiväkoti Hyvinkäällä on saanut jo hyvää palautetta. Syksyllä 2020 valmistuu Kalajoelle yli tuhannen oppilaan Joutsenmerkitty koulu ja liikuntahalli.

Lue lisää

Katso kaikki