Väitös: Uudet menetelmät auttavat sähköverkon vikojen paikantamisessa

Amir Farughian väittelee Vaasan yliopistossa torstaina 15. joulukuuta. Kuva: Riikka Kalmi / Vaasan yliopisto

Vaasan yliopistossa väittelevä Amir Farughian ehdottaa väitöskirjassaan uusia innovatiivisia menetelmiä sähkönjakeluverkkojen maasulkuvikojen paikantamiseksi, kerrotaan Vaasan yliopiston tiedotteessa.

Sähköverkon päälle kaatuva puu, salamanisku, linnut ja monet muut tekijät voivat aiheuttaa vikoja sähköverkkoihin. Viat puolestaan voivat aiheuttaa sähkökatkoja, jotka vaikuttavat suoraan asiakkaisiin. Verkonhaltijan onkin korjattava vika mahdollisimman pian, jotta sähköt saadaan palautettua.

Maasululla tarkoitetaan sähköverkon johtimen viallista yhteyttä maahan. Ensimmäinen askel kohti maasulkuvian selvittämistä on tietää, missä vika on. Vian paikallistaminen sähkönjakeluverkossa ei ole yksinkertainen tehtävä, sillä verkot voivat koostua satojen kilometrien pituisista sähkölinjoista ja kaapeleista.

– Tarvitaankin menetelmiä, joiden avulla verkkoyhtiöt voivat paikantaa vian sijainnin luotettavasti ennen kuin he lähettävät korjaajat töihin, kertoo Amir Farughian tiedotteessa.

Farughianin väitöstutkimuksen tavoitteena on ollut kehittää etenkin keskijänniteverkkojen maasulkuvikojen paikantamiseen uusia menetelmiä, jotka voitaisiin toteuttaa joko nykyisellä tai lähitulevaisuudessa saatavissa olevalla tekniikalla.

– Kyse on kahdesta uudesta menetelmästä maasulkuvian paikantamiseksi. Erona perinteisiin menetelmiin on, että nämä uudet menetelmät eivät tarvitse jännitteen mittausta, vaan ainoastaan virran mittausta. Myöskään verkon eri mittauspisteiden tallenteiden tarkkaa ajallista synkronointia ei tarvita, kertoo Farughian.

Farughianin mukaan menetelmistä voi tulla kustannushyötyä, koska toteuttaminen saattaa olla edullisempaa kuin jännitemittausta edellyttävien menetelmien.

Tutkimuksessa käytettiin empiiristä dataa. Menetelmien toimivuus varmennettiin sekä simuloinnein että todellisesta verkosta saatujen virtamittausten avulla.

– Itse asiassa tämä työ on akateemisen ja teollisuuden välisen yhteistyön tulos. Ehdotettujen menetelmien toimivuus todennettiin PSCAD-simuloinneilla ja myös kenttäkokeista saadun runsaan datan avulla.

Farughian kertoo tiedotteessa, että kenttäkoedatat toimitti Safegrid Oy ja keinotekoiset viat saatiin aikaan käyttämällä siihen erityisesti tarkoitettuja laitteita. Käytännössä menetelmien luotettavuus riippuu virran mittauksen tarkkuudesta.

M.Sc. Amir Farughianin sähkötekniikan alaan kuuluva väitöstutkimus ”Novel methods for earth fault passage indication in non-effectively grounded electricity distribution networks” tarkastetaan torstaina 15.12.2022 Vaasan yliopistossa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Petr Toman (Brno University of Technology) ja kustoksena professori Kimmo Kauhaniemi.

Lue lisää

Katso kaikki