Uusi tunnelointimenetelmä säästää ympäristöä, rahaa ja asukkaiden hermoja – Turun Kakolanmäen tunnelitunkkaus on valmis

Tunnelityömaa ei välttämättä tarkoita enää aukirevittyjä katuja, mittavia liikennehaittoja tai valtavia maanmuokkausurakoita. Turun seudun puhdistamon uusi jäteveden poistoputki toteutettiin ympäristöystävällisellä tunnelitunkkausmenetelmällä.

Tunnelityömaa ei välttämättä tarkoita enää aukirevittyjä katuja, mittavia liikennehaittoja tai valtavia maanmuokkausurakoita. Turun seudun puhdistamon uusi jäteveden poistoputki toteutettiin ympäristöystävällisellä tunnelitunkkausmenetelmällä.

Turun seudun puhdistamo Oy rakennuttaa uutta putkea puhdistetulle jätevedelle Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolta Turun satamaan. Moni turkulainen ei ole ehkä huomannut koko työmaata, sillä suurin osa poistoputkesta toteutetaan tunkkaustekniikalla, jossa maa on aukaistava vain putken aloitus- ja lopetuskaivannoissa.

– Hanke etenee aikataulussa ja budjetissa, ja tunkkausvaihe onnistui erinomaisesti. Harvemmin näin suuria infrahankkeita toteutetaan kaupunkialueella näin pienillä haitoilla liikenteelle tai ympäröivälle asutukselle. Myös talouden kannalta tärkeän Turun sataman toiminnot olisivat häiriintyneet paljon enemmän muilla tekniikoilla, Turun seudun puhdistamon toimitusjohtaja Mirva Levomäki sanoo.

Tunnelitunkkaus alkoi kesäkuun lopussa, ja perille lopetuskaivantoon päästiin 4. elokuuta. 800 metrin tunkkaus eteni yli 25 metrin päivävauhdilla.

Hankkeen suunnittelusta vastasi AFRY Finland Oy, ja tunkkausurakoitsijana toimi irlantilainen Ward and Burke Group Ltd. Tunkkausmenetelmää käytettiin tässä mittakaavassa nyt ensimmäistä kertaa Suomessa.

– Tunkkaus onnistui niin hyvin, että ihmettelen, jos menetelmän käyttö ei yleisty lähivuosina Suomessakin, sanoo hankkeen suunnittelusta vastannut AFRYn Guido Nuijten.

– Tunnelitunkkaus soveltuu hyvin tunnelinrakennustekniikaksi poraus- ja räjäytysmenetelmän tai aukikaivun ja betonitunnelin sijaan esimerkiksi rakennetussa ympäristössä, jossa kalliopinta on syvällä, lähellä on tärinäherkkiä toimintoja tai kohteessa on erityisen vaativat pohjavesiolosuhteet. Menetelmä soveltuu myös kallio-olosuhteisiin.

Hanke vähentää ympäristön ja Itämeren kuormitusta

Poistoputkihankkeeseen kuuluu poistoputken lisäksi nykyisen laitoksen yhteyteen rakennettava UV-desinfiointilaitos. Puhdistuksen ja UV-desinfiointikäsittelyn jälkeen jo mereen johdettava puhdistettu jätevesi täyttää uimavedelle asetetut hygieniavaatimukset ja Turun merialueelle kohdistuva hygieeninen ympäristökuormitus vähenee merkittävästi.

Tunkkaus aiheuttaa perinteistä aukikaivuuta huomattavasti vähemmän haittaa ympäristölle, ja tekniikan hiilijalanjälki on selkeästi pienempi. Poistoputkihanke auttaa puhdistamoa varautumaan myös ilmastonmuutoksen haasteisiin.

Lue lisää

Katso kaikki