Uusi Puolustuskiinteistöt-liikelaitos aloitti toimintansa

Uusi, puolustushallinnon kiinteistöistä vastaava Puolustuskiinteistöt-liikelaitos aloitti toimintansa 1.1.2021 osana Senaatti-konsernia. Uudistuksen tavoitteena on kehittää puolustushallinnon kiinteistöjen hoitoa ja hallintaa palvelemaan puolustushallinnon tarpeita entistä paremmin.

Uudistuksessa Puolustuskiinteistöistä tulee Puolustusvoimien strateginen kumppani, joka tuottaa tilapalvelut Puolustusvoimille ja sen määrittämille kumppaneille ja vastaa, että maanpuolustukseen tarkoitetut tilat ovat käyttövalmiina kaikissa turvallisuustilanteissa.

Puolustuskiinteistöt on Senaatti-kiinteistöjen tytärliikelaitos, joka vastaa sekä Puolustusvoimien käyttämien tilojen ylläpidosta että niiden omistuksesta ja hyödyntää toiminnassaan konsernin yhteisiä palveluita ja toimintamalleja.

Muutoksen yhteydessä 1.1.2021 Puolustushallinnon rakennuslaitoksessa ja Senaatissa Puolustusvoimien tila-asioista vastaava henkilöstö siirtyi perustettuun Puolustuskiinteistöt-liikelaitokseen vanhoina työntekijöinä. Lisäksi osa nykyisen Rakennuslaitoksen henkilöstöstä siirtyy työskentelemään Senaatti-konsernin yhteisiin palveluihin. Uudessa liikelaitoskonsernissa on yhteensä noin 1100 työntekijää.

– Toimitilat ovat osa Puolustusvoimien operatiivista suorituskykyä. Kahden kovan luokan ammattilaisorganisaation yhdistymisellä varmistamme, että puolustushallinnon kiinteistöjä ylläpidetään ja suunnitellaan pitkäjänteisesti, toteaa Puolustuskiinteistöjen toimitusjohtaja Matias Warsta.

Senaatti-kiinteistöt vastaa edelleen muiden valtion toimijoiden toimitiloista, niiden kehittämisestä sekä niihin liittyvistä palveluista. Senaatti-kiinteistöt vastaa myös valtiolle tarpeettomiksi jääneiden kiinteistöjen kehittämisestä ja myynnistä sekä konsernin yhteisten palveluiden tuottamisesta.

– Aikaisemmin Puolustusvoimien kiinteistöjen omistaminen ja ylläpito oli hajautettu kahdelle eri taholle. On järkevää ja asiakkaan kannalta parempi, että kiinteistöjen omistaminen ja ylläpito keskitetään yhteen paikkaan eli Puolustuskiinteistöihin, sanoo Senaatin konsernijohtaja Jari Sarjo.

– Samalla konsernin yhteiset palvelut tuottavat laadullista ja taloudellista synergiaa koko valtionhallinnon hyväksi. Konsernirakenne antaa leveämmät hartiat Puolustuskiinteistöjen ja Puolustusvoimien käyttöön, Sarjo jatkaa.

 

Nimityksiä liikelaitoksissa

Puolustuskiinteistöjen hallitus on nimittänyt Puolustuskiinteistöjen toimitusjohtajaksi tekniikan tohtori Matias Warstan, joka toimi aiemmin Puolustushallinnon rakennuslaitoksen johtajana.

Senaatti-kiinteistöjen hallitus on nimittänyt konsernijohtajaksi Senaatin toimitusjohtajan Jari Sarjon ja Senaatti-kiinteistöt-liikelaitoksen operatiiviseksi johtajaksi diplomi-insinööri, MBA Tuomas Pusan.

Lue lisää

Katso kaikki