Uusi F-kaasuasetus tuo muutoksia kylmälaitoksen haltijan velvoitteisiin

Vuoden alussa 2015 sovellettavaksi tulevan uuden F-kaasuasetuksen tuoma merkittävin välitön muutos on F-kaasuihin perustuvien kylmälaitosten vuototarkastusrajojen muuttuminen hiilidioksidiekvivalenttitonniperusteisiksi.

Laitteiden tarkastustiheyteen vaikuttaa siten jatkossa kylmäainemäärän lisäksi myös kylmäaineen tyyppi. Mitä voimakkaampi kasvihuonekaasu kylmäaine on, sitä useammin laite on tarkastettava vuotojen varalta.

Myös F-kaasuasetuksen vaatimus vuodonilmaisujärjestelmistä muuttuu hiilidioksidiekvivalenttitonneihin perustuvaksi. Aiemmin vuodonilmaisujärjestelmää edellytettiin laitoksilta, joiden kylmäainetäytös oli 300 kiloa tai enemmän. Uudessa asetuksessa raja on 500 CO2-ekvivalenttitonnia, jota esimerkiksi R404A-kylmäaineella vastaa 127 kiloa.

Uusi 500 CO2-ekvivalenttitonnin raja koskee myös olemassa olevia laitoksia. Mitään siirtymäaikaa järjestelmän hankkimiseksi ei asetuksessa ole määritelty, joten tarvittaessa toimiin vuodonilmaisujärjestelmän hankkimiseksi tulee ryhtyä välittömästi.

Lisätietoja uudesta asetuksesta löytyy Suomen ympäristöhallinnon verkkopalvelusta osoitteesta http://www.ymparisto.fi/fkaasut.

 

 

 

Lue lisää

Katso kaikki