Tuukka Hakkarainen Vahanen Suunnittelupalvelujen suurhankeyksikön päälliköksi

DI Tuukka Hakkarainen on nimitetty Vahanen Suunnittelupalvelut Oy:n uuden Suurhankkeet-tulosyksikön päälliköksi sekä johtoryhmän jäseneksi 3.2.2020 alkaen.

Tuukka Hakkaraisella on kattava kokemus rakennesuunnittelun johtamisesta varsinkin sairaala-allianssihankkeissa, ja uuden yksikön myötä hänen ohjaukseensa siirtyvät lisäksi muun muassa liikerakentamis- ja teollisuushankkeet sekä vaativat jännebetonirakenteet, jotka sijoittuvat yrityksen liiketoiminnan strategiselle painopistealueelle.

Hakkarainen on valmistunut vuonna 2010 Tampereen teknillisestä yliopistosta talonrakennustekniikan diplomi-insinööriksi. Hän siirtyy Vahaselle Swecolta, jossa hän ehti lähes kymmenen vuoden aikana toimia usean konserniyrityksen palveluksessa, kuten Narmaplanilla, Finnmap Consultingilla ja viimeksi Sweco Rakennetekniikka Oy:ssä projekti-, ryhmä- ja osastopäällikkönä.

Hakkarainen on toiminut rakennesuunnittelun projektipäällikkönä esimerkiksi Tekla BIM -tietomallinnuspalkinnon voittaneessa Kainuun sairaalahankkeessa sekä viimeksi Ahveniston sairaalan kehitysvaiheessa. Hakkaraisella on FISEn vaativien betonirakenteiden ja rakennusfysiikan suunnittelijan pätevyydet, kokemusta rakennusfysiikan parista jo varhaiselta työuralta sekä takanaan myös useita esimiestyön valmennusohjelmia.

– Yksikönpäällikön toimessa haluan tuoda perinteisiinkin hankkeisiin allianssihankkeiden parhaita puolia eli tiedon jakamista etupainotteisesti, Hakkarainen sanoo. – Rakentamiseen liittyvän tiedon liikuttelu valmiilla suunnitelmilla ei ole paras, tehokkain ja laadukkain vaihtoehto hankkeen ja lopputuloksen kannalta, vaan paras tulos saavutetaan varhain aloitetulla yhteistyöllä projektiosapuolten kesken.

Käytännössä tämä Hakkaraisen mukaan tarkoittaa, että hankkeen pelisäännöt ja käytännöt käydään tarkasti läpi tilaajan ja suunnittelualojen kanssa, jotta kaikilla on yhteinen tavoite eikä hankkeen ratkaisuja tehdä minkään yhden osapuolen etua tavoitellen.

– Sairaalahankkeet ovat hyvä pohja ymmärtää monen tyyppistä rakentamista, koska iso sairaala koostuu monesta eri rakennuksesta: vuodeosasto on kuin hotelli, hallinnollinen puoli kuin toimistorakentamista, ja ”kuuma sairaala” eli varsinainen toimenpidepuoli taas vaatii omat erityiset tekniset ratkaisunsa.

Jätä kommentti

*

*