Tukes tutkii kuolemaan johtanutta sähkötapaturmaa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on nimittänyt onnettomuustutkintaryhmän selvittämään huhtikuun lopussa tapahtuneen, kuolemaan johtaneen sähkötapaturman syitä.

Talotekniikka-lehti

Onnettomuus tapahtui Lohjalla 27.4.2021. Tukesin tiedotteen mukaan sähkönjakeluverkon alihankkijan työntekijä oli mennyt muuntamoon ja saanut sähköiskun.

Tutkintaryhmä selvittää tapahtuman kulkua ja siihen johtaneita tekijöitä yhdessä jakeluverkon haltijan, osallisten yritysten ja muiden viranomaisten kanssa. Onnettomuustutkinnan tavoitteena on löytää keinoja vastaavien onnettomuuksien ja turvallisuuden parantamiseksi.

Onnettomuustutkinta valmistuu tämän vuoden syyskuussa.

Suomessa tapahtuu vuosittain 0–3 kuolemaan johtanutta sähkötapaturmaa. Lisäksi viraston tietoon tulee vuosittain useita sähköisku- ja valokaaritapaturmia, joissa uhri on loukkaantunut vakavasti.

Sähköturvallisuuslain 1135/2015 (114§) mukaisesti Tukes tutkii sähkötapaturman, jos se arvioi tutkinnan tarpeelliseksi vahinkotapahtuman syyn selvittämiseksi tai tulevien vahinkotapahtumien ehkäisemiseksi.

Lue lisää

Katso kaikki