Tukes muistuttaa paineilmasäiliöiden rekisteröinnistä

Painelaitteet, jotka voivat aiheuttaa merkittävää vaaraa, on rekisteröitävä. Rekisteröitäville painelaitteille on tehtävä säännöllisesti määräaikaistarkastuksia.
Paineilmakompressorin säiliö on rekisteröitävä painelaite, jos sen suurimman sallitun käyttöpaineen (bar) ja tilavuuden (litraa) lukuarvojen tulo on yli 3 000. Rekisteröitäviä paineilmasäiliöitä löytyy esimerkiksi kohteista, joissa käytetään paineilmatyökaluja tai joissa muuten tarvitaan paineilmaa.
Rekisteröitävän paineilmasäiliön omistaja ja haltija ovat vastuussa siitä, että säiliö rekisteröidään, sille nimitetään käytön valvoja ja sille tehdään lakisääteiset määräaikaistarkastukset. Rekisteröinti tehdään käyttöönoton yhteydessä, jolloin säiliölle on teetettävä ensimmäinen määräaikaistarkastus.
Sisätiloihin sijoitettavan paineilmasäiliön sijoitussuunnitelma on tarkastettava, jos suurimman sallitun käyttöpaineen (bar) ja tilavuuden (litraa) lukuarvojen tulo on yli 10 000. Omistajan ja haltijan on teetettävä sijoitussuunnitelman tarkastus ennen säiliön paikalleen asentamista.
Painelaitteiden tarkastuslaitoksia ovat DEKRA Industrial Oy, Inspecta Tarkastus Oy ja Savon Energiapalvelut Oy.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes pitää yllä painelaiterekisteriä rekisteröitävistä painelaitteista turvallisuusvalvontaa varten.http://www.tukes.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedotteet/3Painelaitteet/Paineilmasailioiden-maaraaikaistarkastukset/

Lue lisää

Katso kaikki