Tourulaan rakentuu uusi Jyväskylän maamerkki

Erityistä huomiota kiinnitetään hulevesien käsittelyyn syntypaikallaan vihreän infran keinoin, joka osaltaan lisää viihtyisyyttä esimerkiksi sadepuutarhan ja puistojen avulla.

YIT, Arkkitehtipalvelu Oy ja Sweco ovat voittaneet Jyväskylän kaupungin ja Jykia Oy:n järjestämän Tourulankulman kaavakehitys- ja tontinluovutuskilpailun Jyväskylässä Tourulassa sijaitsevasta 1,5 hehtaarin alueesta, joka on kilpailuehdotuksessa nimetty Pajalaksi.

Voittajaehdotus perustuu kantakaupunkimaisiin hybridikortteleihin, joihin sijoittuu muuntojoustavasti toimisto- ja palvelutyöpaikkoja sekä vuokra- ja omistusasumista viher-, piha- ja pysäköintiratkaisuineen. Ensimmäisen rakennusvaiheen on tarkoitus käynnistyä voimassa olevan asemakaavan mukaiselle liike- ja toimistorakentamisen tontille vuonna 2020.

Tavoitteena on, että uusi asemakaavaehdotus on hyväksymiskäsittelyssä vuoden 2020 aikana. Mikäli se saa lainvoiman, alueen toteuttaminen jatkuu vuonna 2021.

Pajala sijaitsee Kivääritehtaankadun eteläpuolella, keskeisellä paikalla erityisesti Jyväskylään idästä saapuville. Se yhdistää Kankaan ja Tourulan kaupunginosat yhdeksi kokonaisuudeksi keskustan kanssa.

– Toteutuessaan suunnitelma luo Jyväskylään uudenlaista yhteisöllistä kaupunkitilaa, jossa yhdistyvät resurssiviisaasti työpaikat, asuminen ja piha-alueet, kertoo tuomariston puheenjohtaja, kaupunginarkkitehti Leila Strömberg Jyväskylän kaupungilta.

– Pajalan konseptin vahvuudeksi ja vetovoimatekijäksi nostettiin sen sijoittuminen Kivääritehtaan valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön. Viihtyisä kantakaupunkimaisuus syntyy arkkitehtuurin variaatiosta ja sekä historian että tulevien tarpeiden huomioivista erilaisista tilallisista kerrostumista, kertoo alueen pääsuunnittelija, Tero Wéman, arkkitehti SAFA, Arkkitehtipalvelu Oy:stä.

– Korkeampien rakennusten lomaan sijoitetuilla, tehdasarkkitehtuurista ilmeensä saavilla kaksikerroksisilla ´pajarakennuksilla’ on kokoaan suurempi merkitys yhteisinä harrastehuoneina sekä työ- ja liiketiloina.

Pajala on suunniteltu mahdollisimman resurssiviisaaksi ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden kannalta. Rakentamista rytmittävät pihat sekä liikuntapaikka ja leikkialue, joita suojaavat liikenteen hälyltä muurimaiset rakennukset.

Erityistä huomiota kiinnitetään hulevesien käsittelyyn syntypaikallaan vihreän infran keinoin, joka osaltaan lisää viihtyisyyttä esimerkiksi sadepuutarhan ja puistojen avulla.

– Pajala yhdistää modernilla tavalla historian ja uudisrakentamisen. Asuminen ja toimistotilat ovat sopivassa suhteessa luodakseen alueesta eläväisen aamusta iltaan, sanoo toimitusjohtaja Seija Takanen Jykiasta.

Historiasta muistuttaa 1920-luvulla rakennettu ja suojeltu kivääritehtaan johtajan asuinrakennus, jonka ympärille muodostuu yhteisöllinen Pajapuisto. Hahlon historiallinen katulinjaus säilytetään, ja se toimii turvallisena ja suojaisana kevyen liikenteen väylänä ydinkeskustan ja Pajalan välillä.

Muutenkin alueella korostuvat erityisesti jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä edistävät liikenneratkaisut, jotka mahdollistavat autovapaan elämäntavan.

– Alueelle on sen loistavan sijainnin ansiosta helppo saapua kaikilla kulkuvälineillä kaikista suunnista, ja myös matkan jatkaminen omalla tai vaihtoehtoisella kulkuneuvolla on helppoa, sanoo liikennesuunnittelun asiantuntija Mikko Suhonen Swecolta.

– Tourulankulman kehittäminen luo yhtenäisen kokonaisuuden Kankaan ja keskustan välille, mikä osaltaan lisää alueen vetovoimaa. Tourulaan rakentuu uusi Jyväskylän maamerkki”, sanoo Marjaana Nissilä-Ryytty YIT:ltä.

Lue lisää

Katso kaikki