Toimihenkilöpulaan tarjolla muuntokoulutusta

Metropolia Ammattikorkeakoulu vastaa LVI-alan toimihenkilöpulaan muuntokoulutuksella.

Metropolia Ammattikorkeakoulu käynnistää rakennusmestari (amk) -tutkintoon tähtäävän kaksivuotisen LVI-työnjohdon muuntokoulutuksen. Tutkinto antaa yhdessä työkokemuksen kanssa kelpoisuuden toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa rakennustöissä ilmanvaihto- tai rakennusten vesi- ja viemäriasennusten vastaavana työnjohtajana.

Muuntokoulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on tutkintovaatimusten mukaista aiemmin hankittua osaamista siten, että tutkinto voidaan suorittaa kahdessa vuodessa. Tarjolla on 20 opiskelupaikkaa.

Koulutusta on valmisteltu yhteistyössä alan yritysten ja toimialajärjestön kanssa. LVI-alan toimihenkilöiden saatavuus on LVI-Teknisten Urakoitsijoiden toimialapäällikkö Arvo Ylösen mukaan heikko ja suuri määrä toimihenkilöitä siirtyy lähivuosina eläkkeelle.

”Metropolian muuntokoulutus on tervetullut apu osaajapulan helpottamiseen erityisesti LVI-asennusalan yrityksissä.”

Alan näkymät pääkaupunkiseudulla ovat hyvät, sillä muuttoliike kaupunkeihin ja väestön ikääntyminen ylläpitävät korkeatasoisten talotekniikkapalveluiden kysyntää. Samaan aikaan peruskorjaustarpeen huippu on vasta tulossa mikä yhdessä energiatehokkuuden parantamisen kanssa lisää talotekniikan rakentamisen, korjaamisen ja kunnossapidon tarvetta entisestään.

Metropolian osaamisaluepäällikkö Jorma Säterin mukaan koulutus toteutetaan päiväopintojen ja työpaikkaopintojen yhdistelmänä. Säteri kutsuu alan yritykset mukaan yhteistyöhön suunnittelemaan ja toteuttamaan työssäoppimista.

”Koulutus on osallistujille maksutonta tutkintokoulutusta, sillä näiden lisäpaikkojen rahoitus on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Ministeriön Metropolialle joulukuussa myöntämä rahoitus on tarkoitettu pääkaupunkiseudun positiivisen rakennemuutoksen osaajatarpeisiin tekniikan ja liiketalouden aloilla”, Säteri kertoo.

Haku koulutukseen päättyy 4.3.2018 ja koulutus alkaa 9.4.2018

Lisätietoja koulutuksesta ja hakuperusteista: http://www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta/muuntokoulutus/rakennusalan-tyonjohto/

Jätä kommentti

*

*