TOAS on toteuttamassa historiansa suurinta uudiskohdettaan allianssimallilla

Keväällä käynnistetyn tarjouskilpailun Tampereella sijaitsevan Hippostalon tontin suunnittelutyöstä ja toteutuksesta voitti Hartela allianssikumppaneineen.

Projektiallianssin palveluntuottajiksi valittiin tarjousvertailun perusteella Hartela Länsi-Suomi Oy. Suunnitteluryhmään kuuluvat Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy, Granlund Tampere Oy, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Hankkeen allianssikonsulttina toimii Vison Oy. 

TOAS ja valitut palveluntuottajat allekirjoittavat allianssisopimuksen 1.11.2019 ja käynnistävät sen jälkeen yhdessä hankkeen kehitysvaiheen. Osapuolet sitoutuvat suunnittelemaan ja rakentamaan Hippoksen yhteisellä allianssiorganisaatiolla.

”TOASin vuodesta 2014 asti omistaman entisen valtion virastotalon, Hippostalon, asemakaavatyö on edennyt luonnosvaiheeseen ja tavoitteena on, että kaava saisi lainvoiman vuoden 2020 alkupuolella”, kertoo TOASin toimitusjohtaja Kirsi Koski.

”Meillä on Hartelassa erinomaisia kokemuksia allianssimallilla rakentamisesta ja olemme kokeneet sen mielekkääksi tavaksi toteuttaa hanketta yhdessä tilaajan, suunnittelijoiden ja loppukäyttäjien kanssa. Hanke on merkittävä ja sen työllisyysvaikutukset Tampereen alueella ovat suuret”, mainitsee Hartela Länsi-Suomen hankekehitysjohtaja Ville Rajakallio.

”Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen on ollut hankkeessa mukana vuodesta 2016 asti. Asemakaavamuutoksen lähtökohtana oli laatimamme viitesuunnitelma, jota on yhdessä kehitetty  kaavaprosessin rinnalla. Siksi tuntuu erityisen hyvältä, että saamme olla mukana myös toteutusvaiheen allianssissa”, sanoo toimitusjohtaja Juha Saarijärvi.

”Hankemuodon valinta osoittaa TOASilta ennakkoluulottomuutta ja edelläkävijyyttä Pirkanmaan talonrakentamisessa”, sanoo toimitusjohtaja Risto Suojanen Granlund Tampere Oy:sta.

“Lähdemme innolla kehittämään yhdessä asiantuntevan allianssiryhmän kanssa uudenlaista opiskelija-asumista ja toimivaa kaupunkiympäristöä. Hippos-korttelissa hankkeen elinkaaren kokonaistaloudellisuuden varmistaminen ja puurakentamisen potentiaalin hyödyntäminen tulevat olemaan olennaisia tavoitteita koko allianssiryhmälle”, sanoo yksikönjohtaja Valtteri Meriläinen A-Insinöörien rakennesuunnittelun toimialalta.

”TOAS on vaikuttava paikallinen toimija, joka Hipposkorttelia elävöittäessään tekee erinomaista työtä Tampereen kaupunkikuvan uudistamiseksi”, lisää yksikönjohtaja Petri Moksén A-Insinöörien rakennuttamisen toimialalta.

Lue lisää

Katso kaikki