Tilastokeskus: Lämpöpumppujen käyttö lisääntynyt – Öljy painumassa marginaaliin

Kuva: Shutterstock

Maalämpö ja ilmalämpöpumppu ovat yleistyneet kotitalouksien pääasiallisina lämmitystapoina. Suoran sähkölämmityksen ja öljylämmityksen osuudet ovat puolestaan laskeneet. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen vuoden 2022 ennakolliseen aineistoon.

− On kiinnostavaa, että maalämpö on yleistynyt pääasiallisena lämmitystapana jokaisessa tarkastellussa talotyypissä. Kaikista taloista yhdeksän prosenttia lämmitetään maalämmöllä. Jopa kerrostaloissa maalämpö on yleistynyt, kulutustutkimuksesta vastaava yliaktuaari Tuomas Parikka sanoo Tilastokeskuksen tiedotteessa.

Myös ilmalämpöpumppujen käyttö on lisääntynyt selvästi viime vuosina. Omakotitaloista jo 12 prosenttia lämpenee ensisijaisesti ilmalämpöpumpuilla. Vuonna 2016 vastaava osuus oli kaksi prosenttia.

Myyntitilastosta tehdyn arvion mukaan ilmalämpöpumppuja on käytössä kuitenkin selvästi enemmän. Arvion perusteella noin 40 prosentissa omakotitaloista olisi ilmalämpöpumppu. 

− Ilmalämpöpumppua käytetään yleisesti lisälämmittimenä. Jatkoanalyyseissä on mielenkiintoista selvittää, miten ilmalämpöpumpun päälämmönlähteeksi valinneiden kotitalouksien energiankulutus suhteutuu muiden talouksien energiankulutukseen, Tilastokeskuksen energiatilastojen asiantuntija, yliaktuaari Virve Rouhiainen kertoo.

Sähkölämmitys harvinaistuu

Kulutustutkimuksen tietojen perusteella omakotitaloissa ja muissa pientaloissa on luovuttu sähkö- ja öljylämmityksestä. Omakotitaloissa suoran sähkölämmityksen osuus on laskenut kuudessa vuodessa kuudella prosenttiyksiköllä.

Rouhiaisen mukaan sähkölämmityksen osuudessa havaittuja muutoksia tulee selvittää vielä tarkemmin.

− Muutos on iso. Uusissa rakennushankkeissa tehdyt lämmitysratkaisut eivät riitä selitykseksi. Viime vuosina noin joka toiseen uuteen sähkölämmitteiseen pientaloon on valittu suora sähkölämmitys.

Sähkölämmitys on yhä omakotitalojen yleisin lämmitysmuoto. Kulutustutkimuksen vuoden 2022 tietojen mukaan useammassa kuin joka kolmannessa omakotitalossa sähkö oli ensisijainen lämmönlähde.

Öljyllä lämpenee enää 10 prosenttia omakotitaloista. Kuusi vuotta aiemmin öljylämmityksen osuus oli 16 prosenttia.

Hallitusohjelman mukaisesti fossiilisen öljyn lämmityskäytöstä luovutaan 2030-luvun alkuun mennessä.

− Kesäkuusta 2020 alkaen omakotitalossa asuvat ovat voineet saada tukea öljylämmityksestä luopumiseen. Hakemuksia on tähän mennessä tullut noin 25 000. Tuki on vauhdittanut muutosta, Rouhiainen sanoo.

Kulutustutkimuksen tiedonkeruu jatkuu vuoden 2023 alkuun asti. Nyt julkaistut luvut kotitalouksien lämmitysmuodoista ovat ennakollisia. Tiedot perustuvat kotitalouksien omiin vastauksiin.

Lue lisää

Katso kaikki