Terveet tilat -ohjelma sai hallituksen siunauksen

Sisäilmaongelmat aiotaan saada Suomessa kuriin vuoteen 2028 mennessä.

Sisäilmaongelmat aiotaan saada Suomessa kuriin vuoteen 2028 mennessä.

Valtioneuvosto on hyväksynyt Terveet tilat 2028 -ohjelman. Ohjelman tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta. Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana pyritään vakiinnuttamaan kiinteistönpitoon toimintatapa, jossa rakennusten kunto, käyttötarkoitukseensa sopivuus ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti.

Uuden toimintatavan pitäisi parantaa esimerkiksi monien päiväkotien, koulujen ja kasarmien sisäilmatilannetta. Valtioneuvosto hyväksyi ohjelman istunnossaan 3. toukokuuta 2018.

Uusi menettelytapa kiinteistönpitoon

Ohjelman tavoitteena on vakiinnuttaa kiinteistönpitoon uusi menettelytapa. Siinä kiinteistönhoidon ja terveysalan asiantuntijat arvioivat yhdessä käyttäjien kanssa rakennusten kunnon ja tarkoitukseensa sopivuuden.

”On aika tehdä kurssinmuutos, jotta saamme rakennusten ongelmat vihdoin kuriin ja sisäilmasta oireileville nopeasti tarvittavan avun. Meidän tulee ottaa kaikki osaaminen täyteen käyttöön ja uskaltaa tarttua ripeästi toimeen heti, kun ongelmia havaitaan. Ohjelman punaisena lankana on avoimuus ja ongelmien ratkominen yhdessä”, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen painottaa.

Tiilikaisen mukaan kiinteistön omistajien on turha alkaa odottaa valtiolta tukea korjauksiin.

”Kenenkään ei pidä jäädä odottelemaan avustuksia. Nopea ongelmiin tarttuminen on paras keino saada terveitä tiloja. Silloin on myös mahdollista selvitä korjauksista pienimmillä kustannuksilla. Näennäisratkaisu ongelmaan olisi, että valtio antaa avustusta. Nyt emme ole hakemassa näennäisratkaisuja”, Tiilikainen sanoi.

Rakentajille koulutusta kosteudenhallintaan

Vuonna 2018 käynnistetään muun muassa yhteistyö kuntien kanssa Terveet tilat 2028-toimintamallin kehittämiseksi. Lisäksi ohjelmassa on, kosteudenhallintaan liittyvää koulutusta rakentajille sekä avointa viestimistä hyvistä kokemuksista ja toimintamalleista. Koko työn taustaksi kartoitetaan sisäilman laatua ja siihen liittyvien haittojen nykytilaa yksityisissä ja julkisissa rakennuksissa Suomessa sekä vertailumaissa.

Ohjelman toimeenpano perustuu työhön, jota tehdään kunnissa, aluehallinnossa, ministeriöissä ja lukuisissa järjestöissä ja yrityksissä tänäkin päivänä. Ohjelman onnistumisen mittarina on kuntien ja valtion omistaman rakennuskannan kunnon paraneminen ja sisäilmaongelmista kärsivien määrän väheneminen viimeistään vuoden 2028 loppuun mennessä. Tavoitteena on muun muassa saada olennaisesti pienennettyä nykyistä korjausvelan taakkaa.

”Jokaisella lapsella, nuorella ja koulun aikuisella on oikeus terveelliseen ja turvalliseen oppimis- ja työympäristöön. Kun tehdään päätöksiä tiloista ja palveluverkosta, samalla voidaan uudistaa oppimisympäristöjä nykyaikaisiksi ja uusia opetussuunnitelmia tukeviksi. Myös sisäilmaongelmiin liittyvää osaamista tulee vahvistaa eri alojen koulutuksessa”, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Toimenpideohjelmasta raportoidaan vuosittain hallituksen vuosikertomuksessa eduskunnalle. Lisäksi hallitus tekee kautensa lopussa raportin siitä, miten Terveet tilat 2028 -ohjelman toimeenpano on hallituskauden aikana edennyt.

Lisätietoja: Terveet Tilat -toimenpideohjelma

 

Lue lisää

Katso kaikki