Telineasentajille henkilösertifikaatti alan yhteistyöllä

Suomessa on otettu käyttöön Keski-Euroopan mallin mukaisesti telineasentajan henkilösertifiointi asentajien ammattitaidon kohottamiseksi ja todentamiseksi. Ensimmäiset asentajat ovat jo saaneet sertifikaattinsa.

Sertifioinnissa on kolme tasoa: telineasentaja, esimies ja valvoja/asiantuntija. Telineasentajan henkilösertifikaatti on otettu käyttöön vuoden 2013 alussa. Sertifikaattikoulutus kestää kaksi päivää, mutta vuoden 2015 alusta alkaen koulutus pitenee neljään päivään. Koulutus sisältää teoriaopetuksen, kirjallisen kokeen ja näyttökokeen. Sertifikaatin toinen ja kolmas taso otetaan käyttöön lähivuosina.

Rakennusteline- ja sääsuojapalvelujen toimijat ja RT:n Telinejaoksen jäsenet Teline-Rami Oy, Telinekataja Oy, Telinekymppi Oy, Cramo Finland Oy ja Röhrer Oy ovat olleet aktiivisesti mukana kehittämässä Talonrakennusteollisuus ry:n Telinejaoston koordinoimaa sertifikaattia. Hankkeessa ovat olleet mukana myös TTS-Työtehoseura ja Inspecta Sertifiointi Oy.

– Telineala on ryhtynyt oma-aloitteisesti parantamaan laatuaan sertifikaattihankkeen avulla. Alan ammattitaidon nostaminen ja yhtenäistäminen on kaikkien osapuolten etu. Teline-Ramin asiantuntijat ovat osallistuneet koulutuksen sisällön suunnitteluun ja olemme tyytyväisiä yhteishankkeemme ensimmäisen vaiheen lopputulokseen, sanoo Teline-Ramin liiketoimintajohtaja Jorma Korhonen.

 – Oli selvää, että olemme eturintamassa sertifioimassa asentajiamme ja työnjohtajiamme. Tulemme yhtä varmasti yhtenä alan keskeisenä toimijana tulevaisuudessa vaatimaan myös omilta yhteistyökumppaneiltamme heidän henkilöstönsä osallistumista sertifiointiin. Se on välttämätöntä, jotta koko alan uusiutumisprosessi saadaan maaliin saakka, Korhonen sanoo.

www.telinerami.fi

Lue lisää

Katso kaikki