Teknologiateollisuuden mukaan hallitusohjelma on hyvä pohja talouden kasvulle

Tuoreen hallitusohjelman päätavoitteet saavat kiitosta Teknologiateollisuus ry:ltä. Rakenteellisista uudistuksista ja säästöistä on päästy sopimukseen uskottavalla tavalla. Sääntelyn sujuvoittaminen ja hallinnon keventäminen hyödyttävät koko yhteiskuntaa.

Ohjelmassa on nähty hyvin talouden kriisin syvyys ja lähdetty hakemaan poliittisilla päätöksillä ratkaisuja Suomen erittäin vaikeaan tilanteeseen.

Hallitusohjelmassa luvataan, että teollisuuden kustannuksia ei lisätä. Kaivosteollisuuden veroluokka palautetaan muun teollisuuden tasolle. Yritysverotuksen uudistamisen osalta selvitetään yrityksen verotettavasta tuloksesta tehtävä varaus investointien edistämiseksi. Yritysten investoinnit ovat ratkaisevia Suomen talouden saamiseksi uuteen kasvuun. Kotimaisten investointien lisäksi tarvitaan lisää myös ulkomaisia investointeja.

Digitalisaatio on hallituksen strategian läpileikkaava teema. Tarkoituksena on muun muassa luoda periaatteet julkisten palvelujen ja hallinnon sisäisten prosessien digitalisoimiseksi.

”Tämä on hyvä askel kohti digitaalista mallimaata”, Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen kiittää.

Kannattaako innovaatiorahoituksen supistaminen?

Tekesin määrärahojen merkittävä supistaminen ja SHOK-toiminnan tukien alasajo ovat huolestuttavia linjauksia, jotka voivat heikentää yritysten halua innovoida ja kehittää toimintaansa.

”Tekesiltä aiotaan leikata lähes sata miljoonaa euroja ja strategisen huippuosaamisen keskittymien eli SHOKien valtionrahoitus lakkautetaan asteittain. Tämä huolestuttaa, kun tiedetään, että innovaatiot uudistavat elinkeinoelämää ja luovat pohjaa uudelle talouskasvulle”, Turunen toteaa.

Uudet kärkihankkeet tulevat osittain korvaamaan SHOK-toimintaa.

”Laitamme toivomme siihen, että uudet kärkihankkeet hyödyntävät täysimittaisesti SHOKeista saadut kokemukset ja positiiviset tulokset.”

Hallitukselle tiukempi ote työmarkkinoista

Työmarkkinoilla vaaditaan nyt ripeitä uudistuksia pitkään jatkuneen vatuloinnin seurauksena. Uusi yritys yhteiskuntasopimuksen aikaansaamiseksi on tärkeä, koska se parantaa suomalaisen työn kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla. Hallituksen tuki paikallisen sopimisen edistämiseksi on kannatettavaa.

”Jotta suomalaisyritykset saadaan kasvamaan ja tuomaan lisää hyvinvointiyhteiskunnan kannalta välttämättömiä vientituloja, täytyy työmarkkinoiden olla Suomessa nykyistä kilpailukykyisemmät”, Turunen muistuttaa.

Kuvassa Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen.

Lue lisää

Katso kaikki