Teknisen Kaupan markkinakatsaus: Maltillista kasvua ja vaihtelevia odotuksia

Teknisen Kaupan jäsenyritysten myynti kasvoi kolmannella neljänneksellä 1,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta. Nopeinta kasvu on kesän jälkeen ollut rakennusalan tuotteissa, joiden myynti kohosi lähes kuusi prosenttia vuodentakaisesta.

Tuotantotarvikekauppa jatkoi maltillisessa kasvussa ja investointitavarakauppakin lähes edellisen vuoden lukemissa. Raaka-ainekaupassa sekä kuluttaja- ja autonavaraosakaupassa alamäki jatkui edelleen.

”Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana jäsenyritystemme myynti kasvoi prosentin verran edellisen vuoden tasosta. Toimialoista selvimmin ovat kasvaneet tuotantotarvikkeiden ja rakentamisenkoneiden, laitteiden ja palveluiden kauppa”, Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen toimitusjohtaja Markku Uitto sanoo.

Myös investointitavarakauppa on edelleen niukasti plussan puolella. Raaka-ainekaupassa ja kuluttajatuotteissa koko vuosi on kolmannen neljänneksen tapaan jäänyt edellistä vuotta heikommaksi.

”Negatiivisten talousnäkymien keskellä teknisen kaupan myynti sinnitteli positiivisella kehityksellä vuoden kolmannellakin neljänneksellä. Suomen talouden epävireestä huolimatta Euroopan talouden elpyminen kevyen rahapolitiikan, halvan öljyn ja eurokurssin siivittämänä luo kuitenkin uskoa tulevaan”, Uitto toteaa.

”Nopeasti tehtävät päätökset kilpailukykyloikan toteuttamisesta, paikallisen sopimisen helpottamisesta ja yhteisöveron muuttamisesta investointeja kannustavaksi kohentaisivat yritysten luottamusta. Lisääntyvä luottamus rohkaisisi yrityksiä tekemään tuottavuutta parantavia investointeja älykkäisiin koneisiin, automaatioon ja robotiikkaan. Tämä taas on välttämätöntä päästäksemme ottamaan osuutemme Euroopan elpyvästä kysynnästä.”

Teknisen kaupan jäsenyritysten näkymät ovat syksyn mittaan muuttuneet hieman vaisumpaan suuntaan. Vaikka myynnin laskua odottavien yritysten osuus on pysynyt melko pienenä niin seuraavaa kolmea kuin seuraavaa 12 kuukauttakin ajatellen, ollaan kasvun suhteen aikaisempaa epäileväisempiä. Arviot henkilöstömäärän kehityksestä heikkenivät lokakuussa selvästi aikaisemmista kuukausista.

Lue lisää

Katso kaikki