Teknisen kaupan ensimmäinen neljännes: –9 %

Teknisen kaupan myynti laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä lähes yhdeksän prosenttia edellisestä vuodesta. Suunta oli ennakoitu, vaikka laskun kiihtyminen jakson loppua kohden oli varsin nopeaa. Tarkasteluajanjaksolla oli kolme myyntipäivää vähemmän kuin edellisenä vuonna ja osalla toimialoista pääsiäisen ajankohta heikensi maaliskuun lukemia.

Toimialoista tuotantotarvikekaupassa nähtiin vuoden alussa positiivista kehitystä. Ensimmäisellä neljänneksellä toimialan myynti kasvoi parilla prosentilla, vaikka maaliskuun myynti jäikin kaksi prosenttia edellistä vuotta pienemmäksi.

Raaka-ainekaupassa myynnin supistuminen nopeutui jakson edetessä. Tammi-maaliskuussa myynti heikkeni kahdeksan prosenttia edellisestä vuodesta maaliskuun pudotuksen ylittäessä jo 11 prosenttia.  Teollisuuden investointitavarakaupassa alkuvuosi oli vaikea ja myynti väheni tasaiseen tahtiin läpi neljänneksen. Alkuvuoden aikana myynti putosi yhteensä 16 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta.

Rakentamisessa kahden ensimmäisen kuukauden lasku pysyi muutaman prosentin tuntumassa, mutta maaliskuun 15 prosentin sukellus painoi alan myynnin noin kahdeksan prosenttia vuoden takaista pienemmäksi. Kuluttaja-ja autoalan jälkimarkkinakaupassa myynti oli tasaisessa laskussa koko neljänneksen ajan. Alkuvuoden aikana toimialan myynti putosi 13 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta.

– Tilastollisesti tilanne näyttää heikolta, mutta täytyy muistaa, että vastassa ovat viime kevään kovat luvut. Vaikka talous jarruttaa, ei kyseessä ole kuitenkaan vuoden 2008 kaltainen äkkipysäys. Jäsenyritystemme maltilliset ja realistiset odotukset kertovat uskosta tulevaisuuteen, toteaa Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen toimitusjohtaja Markku Uitto.

Jäsenyritysten odotukset olivat huhtikuussa aikaisempia kuukausia varovaisempia, mikä näkyi kasvuodotusten hiipumisena. Heikompaa kehitystä odottavien yritysten osuuksissa ei sen sijaan tapahtunut merkittävämpää muutosta.

Myynnin suhteen odotukset olivat edelleen selvästi luottavaisempia seuraavan 12 kuukauden kuin seuraavan kolmen kuukauden jaksolle. Seuraavien kuukausien aikana myynnin kasvuun uskovien osuus putosi 21 prosenttiin maaliskuun 30 prosentista. Laskua odottavien osuus pysyi liki ennallaan 32 prosentissa. Myös seuraavan 12 kuukauden aikana kasvua odotti nyt hieman maaliskuuta harvempi yritys. Kasvuun uskoi nyt 38 prosenttia yrityksistä, kun osuus vielä maaliskuussa kipusi 49 prosenttiin. Laskua odottavien määrä puolestaan putosi parilla prosentilla 25 prosenttiin.

Huhtikuun suhdannetiedusteluun vastasi 166 yritystä, joiden osuus yhdistyksen suorien jäsenten liikevaihdosta oli 64 prosenttia.

Lue lisää

Katso kaikki