TATEHack avasi uusia näkökulmia digitalisaation hyödyntämiseen

TATEHackiissa haettiin uusia tapoja digitalisaation hyödyntämiseen erityisesti LVI-urakoinnissa.

TATEHackiissa haettiin uusia tapoja digitalisaation hyödyntämiseen erityisesti LVI-urakoinnissa.

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU, Metropolia, Assemblin ja Caverion toteuttivat yhteishankkeena TATEHackin, jossa opiskelijat ideoivat uusia, innovatiivisia ratkaisuja digitaalisuuden hyödyntämiseen talotekniseen urakoinnin eri vaiheisiin. Parhaana palkittiin idea suunnitelmamuutosten hallinnasta lvi- ja talotekniikkaprojekteissa.

Hackathonissa Metropolian talotekniikan, rakennustekniikan sekä IT- ja viestintätekniikan opiskelijoista koostuvat ryhmät ideoivat digitalisaation mahdollistamia ratkaisuja LVI-huoltopalvelujen kehittämisen, asennusprojektien aikaisten suunnitelmamuutosten ja lisätöiden hallinnan sekä putkiremontin aikaisen asukasviestinnän haasteisiin.

Opiskelijaryhmät valitsivat aiheen yritysten etukäteen havainnoimista ja listaamista ongelmakohdista tuotantoprosessien sisällä. Ajatuksena oli yhdistää yritysten henkilöstön kokemus ja nuorten diginatiivien teknologinen uskallus.

Todella tiukan kisan parhaaksi valittiin Aleksei Diatlovin, Teemu Liuksen ja Anna Äijön muodostaman ryhmän idea, joka auttaa suunnitelmamuutosten hallinnassa LVI- ja muun talotekniikan asennusprojektien kaikissa vaiheissa. Valintaraati arvosti erityisesti idean innovatiivisuutta sekä siihen sisältyneitä uusia oivalluksia.

Työn ytimessä oli sovellus, joka kokoaa kaikki rakennushankkeen osapuolet yhden järjestelmän piiriin ja saa muutosten tilan näkymään kaikilla reaaliajassa. Vaikka työ vielä raadin mukaan vaatiikin jatkojalostusta ennen sen kaupallista hyödyntämistä, siinä nähtiin aitoa potentiaalia LVI-urakoinnin ja myös laajemmin koko rakentamisen näkökulmista.

”Voittajaryhmän ideassa oli digitaalisuutta käytetty koko rakennushankkeen ajan hyödynnettävällä ja kaikille osapuolille lisäarvoa tuottavalla tavalla”, erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä kehuu.

Valintaraati koostui LVI-TU:n, Assemblinin ja Caverionin asiantuntijoista. Raati palkitsi parhaimman idean opintomatkalla talotekniikkakohteeseen Tukholmassa.

Ulos oppilaitosmaailmasta

Hackathonin aikana opiskelijat kokoontuivat kolme kertaa ideoimaan ratkaisuja annettuihin ongelmiin. Työskentely oli intensiivistä ja ennakkoluulottomuuteen kannustavaa.

Tapaamisia järjestettiin yritysten tiloissa, joka auttoi irtoamaan opiskelun normaaleista rutiineista ja arkipäiväisestä tunnelmasta. Jokaisella ryhmällä oli työelämää edustava mentori, joita olivat asennuspäällikkö Tero Hailikari Assemblinista, kehityspäälliköt Jukka Paloniemi ja Juha Peltonen Caverionista sekä Juha-Ville Mäkinen LVI-TU:sta. Metropolian suuntaan yhdyshenkilönä toimi yliopettaja Lauri Heikkinen.

”TATEHack oli uusi muoto talotekniikka-alan ammattikorkeakoulujen ja yritysten yhteistyölle, jota muidenkin ammattikorkeakoulujen kannattaa kokeilla. Hackathon on melko helppo järjestää ja kun aiheet tulevat yritysmaailmasta, niin siihen saadaan aitoa motivaatiota ja yhdessä tekemisen meininkiä”, Mäkinen kannustaa.

Hackathon sisältyi opiskelijoiden pakollisiin kursseihin ja se luettiin suoraan osaksi opintoja. Opiskelijat olivat hyvin innostuneita tapahtumasta, koska se toi mielenkiintoista vaihtelua arkirutiineihin ja auttoi verkottumaan alan yritysten avainhenkilöiden kanssa.

Myös yritykset kokivat hyvänä päästä tutustumaan alan opiskelijoihin ja heidän näkemyksiinsä. Opintopisteiden lisäksi TATEhackiin osallistuneet opiskelijat voivat jatkaa ideansa kehittelyä ns. innovaatioprojektina; myös sen jatkojalostus valitun yrityksen kanssa on mahdollista vaikkapa opinnäytetyönä tai omana toimeksiantonaan.

Muutkin työt saivat kiitosta

Valintaraati oli vaikuttunut myös Tomi Aapion, Kosti Kurosen, Juho Rantasen ja Lauri Virtasen ehdotuksesta asukasviestinnän laadukkaaksi varmistamiseksi korjausrakentamishankkeen aikana. Ehdotus perustui alustaan, jonka avulla asukkaille voitiin tarjota ryhmittäin oikea-aikaista ja juuri heidän tarpeisiinsa vastaavaa tietoa hankkeen etenemisestä.

Viestintäkanavat olivat myös suunniteltu asukasryhmittäin juuri heille sopiviksi. Työtä pidettiin lähes valmiina liiketoimintaideana ja käytettyyn aikaan nähden hyvin tarkasti mietittynä konseptina.

Kiitosta sai myös LVI-huoltopalvelujen tuotannon hallintaan ja toiminnan kehittämiseen keskittynyt työ, jonka taustalla oli Janne Toratin, Mikko Virtasen ja yhden rakennustekniikan opiskelijan muodostama työryhmä. Sen avulla huoltotyötilausten etenemistä voidaan seurata reaaliajassa ja sen kautta saadaan tehtyä myös tarvittavat erikoisalojen lisätyötilaukset.

Asiakaslähtöisyys oli työssä huomioitu siten, että järjestelmästä saadaan toimitettua tarkat tiedot raportointia ja laskutusta varten. Työhön sisältyi myös keskeisenä ajatuksena sen yhdistyminen sähköiseen huoltokirjaan.

”Myös muiden töiden taso oli korkea. Hackin aikana oli erityisen ilahduttavaa huomata, kuinka teräviä opiskelijoita LVI-alalla on. Tämän perusteella toimialan tulevaisuus näyttää hyvältä”, Mäkinen iloitsee.

Kuvassa Teemu Lius (vas.), Aleksei Diatlov, Lauri Heikkinen, Tero Hailikari ja Anna Äijö.

Lue lisää

Katso kaikki