Taloyhtiön kunnossapitovastuiden tulkintoihin muutoksia

Taloyhtiön kunnossapitovastuiden tulkintoihin on tullut muutoksia.

Keskeisimmät muutokset koskevat ilmanvaihdon suodattimia ja pesualtaiden hajulukkoja. Ilmanvaihdon suodattimien vaihto ja pesualtaiden hajulukkojen puhdistaminen on jatkossa taloyhtiön vastuulla.

”Vastuunjakotaulukot on uusittu, koska Kiinteistöliitto on halunnut laajentaa Vastuunjakotaulukkoa kattamaan tuoretta teknistä kehitystä rakennuskannassamme. Samassa yhteydessä on ollut järkevä tehdä tiettyjen kunnossapitovastuiden osalta tarkastuksia. Lisäksi Vastuunjakotaulukkoon on lisätty tuhoeläimet ja niiden hävittämisvastuut”, kertoo Suomen Kiinteistöliiton päälakimies Jenni Hupli.

Ilmanvaihdon suodattimien vaihtaminen yhtiön toimesta on järkevää, koska ilmanvaihtojärjestelmä on yhtiön vastuulla oleva perusjärjestelmä, joka ei täysin toimi, mikäli suodattimet ovat likaisia.

”Ilmanvaihdon toimivuus vaikuttaa olennaisesti asumisterveysolosuhteisiin. Mikäli vaihtaminen jätetään osakkaiden vastuulle, vaihto saattaa jäädä tekemättä, koska monet osakkaat tai heidän vuokralaisensa eivät käytännössä osaa tai viitsi vaihtaa suodattimia itse.”

Vastuunjakotaulukot sisältävät myös käytännön ohjeistusta osakkaille tiettyjen huoneiston hoitotoimien suorittamisesta.

”Esimerkiksi, jos lavuaari vetää heikosti, osakkaan kannattaa esitoimena yrittää puhdistaa hajulukko viemärinavausaineella, ja ellei tässä onnistuta, kutsua huoltoyhtiö avaamaan tukos”, sanoo Kiinteistöliitto Uusimaan johtava lakimies, VT Mia Pujals.

Hajulukon puhdistamisvastuun siirtäminen yhtiölle on järkevää: Lavuaarin tukkeutuminen johtaa pahimmassa tapauksessa ylivuotoon ja vesivahinkoon. Hajulukon puhdistaminen aika ajoin on siksi tärkeää.

”Toimenpide on, hajulukon mallista riippuen, monille asukkaille hankala ja työkaluja vaativa, jolloin puhdistaminen saattaa jäädä tekemättä. Myös virheellisesti takaisin paikoilleen kootun hajulukon tiivisteet ja liitännät voivat jäädä vuotamaan, mikä myös johtaa vesivahinkoon. Näiden riskien torjumiseksi on perusteltua, että yhtiö huolehtii myös hajulukon puhdistamisesta osana yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvaa vesi- ja viemärijohtojärjestelmää.”

Kunnossapitovastuut aiheuttavat taloyhtiöissä paljon väärinkäsityksiä ja riitoja, joiden selvittely työllistää hallitusta ja isännöitsijää.

”Monet osakkaat eivät yksinkertaisesti tiedä omaa vastuutaan huoneiston kunnossapidosta, koska he eivät ole saaneet viestiä tai ovat sen unohtaneet”, sanoo liiketoimintajohtaja Maria Kangasluoma Kiinteistöalan Kustannus Oy:stä.

 

 

Taloyhtiön vastuunjakotaulukko 2019 – osakkaalle ja asukkaalle -vihko esittää huoneiston kunnossapitovastuut: huoneiston jokaisen rakenteen, osan ja laitteen kunnossapitovastuu avataan piirroskuvalla, jonka värityksestä selviää yhdellä vilkaisulla, kuuluuko kunnossapito osakkaalle vai yhtiölle.

Kodin vastuunjakotaulukko 2019 -vihko taas esittää huoneiston tärkeimmät kunnossapitovastuut huonetiloittain havainnollisina ja 3D-kuvina.

Taloyhtiön Vastuunjakotaulukko Plus 2019 – hallitukselle ja isännöitsijälle -opas selittää ja täydentää Taloyhtiön vastuunjakotaulukko 2019 -vihkoa. Oppaassa jokaista rakennetta, osaa ja laitetta koskeva vastuunjako avataan piirroskuvin, selityksin ja tapausesimerkein. Lukuisissa tapausesimerkeissä kuvataan yleisimmät pulmatilanteet ja annetaan niihin juridisesti pätevät ratkaisut. Jokaisen tapauksen yhteydessä on tieto myös vakuutusten korvausperiaatteista.

 

Kuvateksti: Hajulukon puhdistaminen saattaa olla monelle hankalaa. Kuva: Mika Petäjä/Kiinteistöalan Kustannus Oy

Kommentit

  Mestari
  26.2.2019 08:35

  Koskeeko tämä siis myös tuloilmaikkunoiden suodattimia?

   Talotekniikka
   26.2.2019 10:34

   Hei, tämän kysymyksen kanssa kannattaa kääntyä Kiinteistöliiton puoleen.

  mikko niskala
  28.2.2019 12:27

  Kuuluuko lattiakaivon ja iv-koneen hajulukko samaan ryhmään?

  ki h
  28.2.2019 12:46

  Nimenomaan,,,ja muita huoneistossa olevia tuloilman suuttimia
  saisi myös koskea muita veden poistumisreittejä

  Teija
  01.4.2019 10:56

  Kuuluuko parvekelasit osakkeenomistajalle?

  Kiitos!

Jätä kommentti

*

*