Sähkökatkossa vettä ei pidä valuttaa viemäriin tulvimisriskin vuoksi

Sähkökatkon aikana tulee välttää veden valuttamista viemäriin, jotta vältyttäisiin viemärien tulvimiselta. Vessa kannattaa jättää vetämättä…

Puurakentamisessa suunnittelun merkitys korostuu – Tilaelementtien talotekniikka tehdään tehtaalla kuukausia ennen työmaavaihetta

Vaikka puurakentamisessa on betonirakentamiseen verrattuna omat erityispiirteensä, taloteknisten laitteiden sekä vesi- ja viemärijärjestelmien perustoiminta ja…