Älyä rautaan kaukoenergiaverkoissa

Kaukolämpöverkostoissa käytetyt venttiilit ovat pysyneet lähes muuttumattomina jo vuosikymmeniä.