Halton investoi tehdastoimintaansa Saksassa

Halton panostaa 3 miljoonaa euroa ammattikeittiöön suunnitellun integroidun ilmastointi- ja valaistusratkaisun valmistuksen tehostamiseen.