Työterveyslaitos myy henkilönsuojainten testaus- ja sertifiointipalvelut SGS:lle

Kaupan tavoite on tarjota Työterveyslaitoksessa kehitetylle tietotaidolle vahva kasvupinta muuttuvassa markkinatilanteessa.