Skanska toteuttaa KOKS:n toisen vaiheen

Skanska toteuttaa Kymenlaakson keskussairaalan (KOKS) peruskorjauksen ja laajennuksen toisen vaiheen pääurakan Kotkassa.