Energiavirastossa vireillä useita tutkintapyyntöjä toimitusvelvollisen sähkön myyntituotteista ja hinnoista

Energiavirastossa on tällä hetkellä vireillä useita tutkintapyyntöjä liittyen toimitusvelvollisen sähkön kohtuulliseen hintaan sekä siihen, voiko…