Joka kolmas taloyhtiö riskiryhmässä

Moni palokuolemista voitaisiin estää, jos turvallisuutta mitattaisiin ja kehitettäisiin systemaattisesti.